Bakero: Legia jest lepsza, niż w zeszłym sezonie

- Oczy­wiś­cie takie mecze, jak ten trze­ba zaplanować w odpowied­ni sposób. Wiado­mo, że dla kibiców, mias­ta i tren­era to bard­zo ważne spotkanie. Na pewno pub­liczność zostawi serce, a my inteligencję i fut­bol — przyz­nał na spotka­niu z dzi­en­nikarza­mi Jose Mari Bakero.

Ostat­ni ligowy mecz pomiędzy tymi druży­na­mi wygrał w kwiet­niu tego roku Lech, jed­nak w maju prze­grał w finale Pucharu Pol­s­ki. - To już nie ma znaczenia. Każdy mecz zaczy­namy do zera. W lidze zagral­iśmy naprawdę dobre spotkanie. Ter­az Legia jest jed­nak innym zespołem, niż w zeszłym sezonie. Dzisi­aj jest dużo lep­sza, będzie wyma­gała od nas mak­si­mum możli­woś­ci, ale uważam, że jesteśmy na ten mecz przy­go­towani – zaz­nacza trener.

Podopieczni Maciej Sko­rży wygrali obec­nie osiem meczów z rzę­du. – Mają zale­ty, ale my także mamy swo­je. Będziemy chcieli real­i­zować założe­nia, jakie postaw­imy sobie przed tym meczem. Zawsze wprowadza­my pewne popraw­ki do ustaw­ie­nie i tym razem będzie podob­nie. O zwycięst­wie w takich spotka­ni­ach decy­du­ją detale – zauważa Jose Mari Bakero.

Wiele mówi się ostat­nio o potenc­jale piłkarskim Lecha, którego podob­nie jak Legię uważa się za najlepiej gra­ją­cy zespół. – Dlat­ego bard­zo waż­na będzie kon­cen­trac­ja i sza­cunek do rywala – zaz­nacza trener.

W meczu prze­ci­wko Legii nie będzie mógł zagrać Dim­itri­je Injac, który musi pau­zować za kart­ki, które otrzy­mał w Gdańsku. - Szko­da, że nie będę mógł z niego sko­rzys­tać. Mamy jed­nak innych zawod­ników i wierzę w to, że spiszą się w tym spotka­niu - przyz­na­je opiekun Lecha.

Jas­min Burić zagrał już trzy mecze z rzę­du, jed­nak w Pucharze Pol­s­ki popełnił poważny błąd, który zade­cy­dował o stra­cie bram­ki. Była to pier­wsza stra­cona przez niego w tym sezonie. Sztab szkole­niowy nie zamierza jed­nak zmieni­ać golkipera. - Czy za każdym razem, kiedy Rud­nev nie strzeli bram­ki mam go zmieni­ać na innego zawod­ni­ka? To, co musimy robić to popraw­iać naszą grę, jako kolek­tyw i indy­widu­um – twierdzi szkole­niowiec Lecha.

Na mecz z Lechem sprzedano już 30 tysię­cy wejś­ciówek. – Mam nadzieję, że nasza pub­liczność, a nasz sta­dion nam pomoże. Kibi­com obiecu­ją, że damy z siebie wszys­tko – pod­kreśla Hiszpan.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress