Bakero ma zaufanie Rutkowskiego

W tym tygod­niu minie rok odkąd trenerem Lecha został Jose Mari Bakero. Właś­ci­ciel klubu kon­sek­went­nie obdarza zau­faniem swo­jego pra­cown­i­ka i nie myśli nawet o zwol­nie­niu go z funkcji opieku­na pier­wszego zespołu.

- Wielokrot­nie deklarowałem, że chcę z tren­era­mi współpra­cow­ać dłu­go, jestem przeko­nany, że w ten sposób moż­na dobrze ocenić pracę, jaką oni wykonu­ją — zaz­nacza Jacek Rutkows­ki. - Nie pode­j­mu­ję się ocenić człon­ka zarzą­du w mojej spółce gieł­dowej po kilku miesią­cach pra­cy – dodaje.

Szy­bko w przy­pad­ku Hisz­pana pojaw­iły się jed­nak speku­lac­je doty­czące jego ode­jś­cia z Lecha. - Od samego początku nie miały one szans na powodze­nie. Wiedzi­ałem, że muszę mu dać szan­sę na trenowanie, a parę miesię­cy nie da się osiągnąć efek­ty, nad którym się pracu­je. Pił­ka noż­na jest naład­owana emoc­ja­mi do tego stop­nia, że gdy mamy 6 prze­granych pod rząd, ręce lata­ją, ale rozsądek hamu­je – zaz­nacza właś­ci­ciel klubu.

Jest on zad­owolony z obec­nej dys­pozy­cji i formy sportowej zespołu. – Druży­na gra dobrze, ale nie ma szczęś­cia. Wróćmy do meczu z Lechią, mamy wiele wypra­cow­anych sytu­acji bramkowych, ale pił­ka nie chce wpaść do siat­ki. Taki jest fut­bol, sędzia nie uzna­je praw­idłowo zdobytej bram­ki w meczu ŁKS-Wisła. Zdarza się — przyz­na­je Jacek Rutkowski.

Pełne popar­cie dla Jose Mari Bakero daje temu szkole­niow­cowi duży kom­fort pra­cy. Może więc on coraz inten­sy­wniej uczyć się języ­ka pol­skiego, bowiem niewiele wskazu­je na to, że szy­bko z Poz­na­nia odejdzie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress