Bakero: Możemy i powinniśmy więcej

- Od kiedy tutaj jestem, to był trud­ny rok. Lech to wyma­ga­ją­cy klub, a każdy kto w nim pracu­je musi to wyzwanie zaak­cep­tować i kon­tyn­uować swo­ją pracę. Robić to z jeszcze więk­szą spójnoś­cią i przeko­naniem, że to ma sens - tłu­maczy Jose Mari Bakero.

Opiekun „Kole­jorza” uważa, że pra­ca wykony­wana przez niego ma sens. - Myślę, że jest wiele rzeczy, które zro­bil­iśmy dobrze, a na pier­wszy rzut oka ich nie widać. Jeśli chodzi o wynik, to na pewno jest on poniżej oczeki­wań. Ja nie będę jed­nak sam siebie oce­ni­ał. Jestem wyma­ga­ją­cy, ale mogę powiedzieć, że może­my i powin­niśmy więcej. Mamy wiele do poprawy - zaz­naczył trener.

Hisz­pan pod­kreślał jed­nocześnie, że staw­ia przed sobą jeden jas­no określony cel. - Mam kon­trakt do czer­w­ca, ale najważniejsze jest to, aby powró­cić do europe­js­kich pucharów. Drugim celem, jaki staw­iam sobie jest wal­ka o tytuły. W Pucharze Pol­s­ki gramy dalej, mamy trud­nego rywala, ale nasi prze­ci­wni­cy także mają wyma­ga­jącego — mówi.

Sytu­ac­ja w lidze jest jed­nak nieco bardziej skom­p­likowana. – W tym momen­cie Legia i Śląsk wyda­ją się być krok przed nami, jeśli chodzi o wyni­ki. Myślę i szcz­erze powiem, że może­my z nimi real­i­zować. Jesteśmy, jak druży­na, sil­niejsi niż na początku sezonu, choć wyni­ki o tym nie świad­czą. Ta sytu­ac­ja, która miała miejsce w ostat­nich tygod­ni­ach, wkrótce wyjdzie nam na dobre. Wspól­nie z niej wys­zliśmy i dzię­ki temu jesteśmy sil­niejsi – twierdzi Jose Mari Bakero.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress