Bakero: Musimy podejść do Cracovii z szacunkiem

Pomi­mo nieciekawej sytu­acji kadrowej spowodowanej choroba­mi kilku pilka­rzy i kon­tuz­ja­mi przed niedziel­nym meczem z Cra­cov­ią tren­er Bakero zachowu­je optymizm i zapowia­da w Krakowie walkę. Co przed wyjaz­dem do Krakowa powiedzi­ał opiekun Lecha? Zaprasza­my do lektury.

Po odpad­nię­ciu Lecha z LE, piłkarze pier­wszy raz od daw­na mieli trochę wol­nego. Ale wyglą­da na to, że te wolne dni nie posłużyły niek­tórym zawod­nikom. — Ten tydzień mieliśmy po to, żeby odpocząć, przeprowadz­ić odnowę, odopcząć psy­cho­log­icznie, a był to naj­gorszy tydzień, jaki moż­na sobie wyobraz­ić, jeśli chodzi o choro­by. Kiełb, Kri­wiec i Wilk muszą zostać w łóżku. Wojtkowiak z podowu bólów mięśni ma prz­er­wę 7 dni. Muraws­ki również wczo­raj nie czuł się dobrze, dzisi­aj poz­namy jego odpowiedź. Mikoła­jczak też miał gorączkę. Dziś jest na treningu i także zobaczymy, jaka będzie jego odpowiedź- powiedzi­ał Bakero.

Jak w takim razie, w przy­pad­ku tak licznych prob­lemów zdrowot­nych piłkarzy, może wyglą­dać mecz w Krakowie? — Z tym co mamy na chwilę obec­ną, musimy pode­jśc do tego meczu tak, żeby zwycieżyć. Ich tren­er zawsze próbu­je grać w taki fut­bol, że dla nich każdy mecz jest jak finał - mówił szkole­niowiec. — Musimy wal­czyć dalej tak, jak w poprzed­nich meczach. Musimy pode­jść do Cra­covii z sza­cunkiem. Mamy dużo rzeczy dopoprawy, ale mamy to szczęś­cie, że może­my je popraw­ić – dodał.

Lech w swoich poprzed­nich meczach z Cra­cov­ią wygry­wał z drużyną z Krakowa i to dosyć wysoko. Czy ten aspekt będzie wyko­rzysty­wał tren­er jako motywację dla zawod­ników? Czy jest to ważne, biorąc pod uwagę, że w tej chwili Cra­covia jest zupełnie innym zespołem? — Nie nie jest to ważne. Wszys­tkie drużyny zaczęły od zera każdy mecz jest inny. Musimy spogladać na każdy mecz jak­by to był finał – mówił opiekun „Kole­jorza”

Ostat­nio moż­na było usłyszeć, że ze wzglę­du na obec­na sytu­ację zdrowot­ną piłkarzy, zawod­ni­cy do Krakowa… polecą samolotem, a nie pojadą. Dzisi­aj tren­er Lecha ostate­cznie przed­staw­ił swo­ją decyzję, że Lechi­ci wyjadą tak jak zwyk­le, auto­busem. — Rozważal­iśmy różne sposo­by dotar­cia do Krakowa. Ostate­cznie zde­cy­dowal­iśmy się, że pojedziemy rano auto­busem. Wpołowie dro­gi zro­bimy prz­er­wę i zje­my obi­ad. Potem, już na miejs­cu zro­bimy tren­ing. Auto­bus jest takim dobrym miejscem, gdzie piłkarze mogą się dobrze komu­nikować i robić różne fajne rzeczy – zakończył Bakero.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress