Bakero: Nie powinniśmy przegrać

- To my utrzymy­wal­iśmy się, przyśpiesza­l­iśmy, nadawal­iśmy rytm w grze i brakowało bramek, które by to potwierdz­iły. Dla takiej drużyny jak my to nie jest nor­malne – pod­kreślał na kon­fer­encji pra­sowej Jose Mari Bakero, szkole­niowiec Lecha.

- Wiemy, że Śląsk ma zawsze ducha wal­ki i bard­zo dobrze prezen­tu­je się przy stałych frag­men­tach gry. Odd­ał cztery strza­ły, zdobył trzy gole. Uważam, że zagral­iśmy bard­zo przyz­woite spotkanie, a bram­ki tra­cil­iśmy w momen­tach, gdy domi­nowal­iśmy na boisku.

- Pier­wszą bramkę stra­cil­iśmy w zasadzie bezpośred­nio po rzu­cie rożnym. Przy drugiej wyda­je mi się, że pił­ka opuś­ciła boisko. Trze­cia to bard­zo nieszczęśli­wa, przy­pad­kowa sytu­ac­ja. Dzisi­aj zagral­iśmy z głową, inteligent­nie i jesteśmy zaw­iedzeni, ponieważ oczeki­wal­iśmy zwycięst­wa. Zapła­cil­iśmy bard­zo wysoką cenę za detale.

- Stwarza­l­iśmy bezpośred­nio po stra­cie bramek okaz­je. Mieliśmy strzał Rud­ne­va w poprzeczkę, potem bard­zo dobra sytu­ac­ja Rafała Murawskiego i poprzecz­ka w drugiej połowie i sytu­ac­ja Semi­ra Stilicia.

- Straty bramek to nie jest odpowiedzial­ność Krzyszto­fa Kotorowskiego tylko moja, bo to ja jestem odpowiedzial­ny za ustal­e­nie składu per­son­al­nego. Staramy się grać piłką od bram­ki, zagry­wać dokład­nie, również w wypad­ku bramkarza. Log­iczne jest to, że jeszcze nie zawsze to wychodzi, dlat­ego tracimy bramki.

- Moim zdaniem roze­gral­iśmy tej jesieni najlep­sze spotkanie, jeśli chodzi o grę. To my stwarza­l­iśmy sobie sytu­acje. Pier­wsza bram­ka stały frag­ment gry, dru­ga to pomył­ka arbi­tra. To nie jest wymówka, tylko rzeczy­wis­tość. Nie powin­niśmy prze­grać. Ten mecz nie przy­pom­i­nał porażek, które mieliśmy wiosną.

- Śląsk to druży­na z duchem wal­ki i z wiarą pod­chodzą do każdego meczu, ale nie przeprowadz­ił żad­nej akcji z kon­trataku, która zakończyła się niebez­pieczeńst­wem. Trze­ba zwró­cić uwagę, gdzie toczyła się gra i na którą bramkę roz­gry­wane były akc­je, a na którą wpadały.

- Każdy mecz jest inny. Co mam powiedzieć, mamy prob­lem po stra­cie bram­ki, jako pier­wszy. Cier­pimy, jako zespół, ale pracu­je­my i musimy iść dalej — zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress