Bakero: Stracona bramka nie może nam komplikować gry

- Jestem bard­zo zad­owolony, że po dwóch porażkach wygral­iśmy przekony­wu­ją­co to spotkanie. Było w tym meczu kil­ka fan­tasty­cznych momen­tów, a okazji do zdoby­cia bramek więcej, niż ich ostate­cznie padło – przyz­nał po meczu z Jagiel­lonią, tren­er Lecha.

- Chcę pograt­u­lować drużynie i cieszy mnie to, że jesteśmy coraz lep­si. Przed utratą bram­ki, a także po jej stra­cie mieliśmy momen­ty, w których potrze­bowal­iśmy spoko­ju i to musimy popraw­ić. Ta wyglą­dało to od przerwy.

- W drugiej połowie zagral­iśmy lep­iej. Po zdoby­ciu bramek grało się łatwiej. Pod­sta­wową sprawą jest inten­sy­wność, którą zachowal­iśmy w drugiej połowie. Nie może być tak, że stra­cona bram­ka nam kom­p­liku­je sytu­ację na boisku.

- Z drugiej strony trze­ba pod­kreślić, że gral­iśmy z dobrą drużyną, której atutem jest kon­tratak. Byłem zad­owolony, gdy Jagiel­lonia została zepch­nię­ta do obrony. Wtedy my gral­iśmy inteligent­nie. Chcę częś­ciej widzieć taką grę.

- Alek­san­dar Tonew za każdy razem gra i wyglą­da coraz lep­iej. W zeszłym tygod­niu przy­jechał do nas po dwóch meczach w kadrze i nie był w opty­mal­nej dys­pozy­cji. Jest bard­zo dobrze przy­go­towany fizy­cznie i może nam pomóc. Jest młody, dlat­ego dobre wys­tępy mogą przeplatać się słaby­mi. Dzisi­aj gra mu się układała. Chcę pod­kreślić również dobry wys­tęp Kami­la Dry­gasa, który wró­cił do zespołu po dłuższej przerwie.

Trze­ba przyz­nać, że Arciano może dać z siebie więcej, to nie jego maksy­mal­ny poziom. Zde­cy­dowałem się na wprowadze­nie Kamińskiego, bo ma dobre wprowadze­nie pił­ki do gry. Odzyskaliśmy na prawej obronie Wojtkowia­ka. To nie tak, że żeby zyskać na ofen­sy­wie, trze­ba wprowadzać gracza ofen­sy­wnego, cza­sa­mi wystar­czy spokój w obronie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress