Bakero: Trener musi mieć intuicję

Jose Mari Bakero dużą wagę przykła­da nie tylko do wyjś­ciowej jede­nast­ki, jaką desygnu­je do gry, ale również ław­ki rez­er­wowych, ponieważ zmi­en­ni­cy, jego zdaniem, mają równie ważny wpływ na prze­bieg, a także koń­cowy wynik spotkania.

- Każdy mecz jest inny. Inna jest również za każdym razem sytu­ac­ja przed spotkaniem. Raz mam do dys­pozy­cji wszys­t­kich piłkarzy, ostat­nio trenowal­iśmy w sześ­ciu. To ma wpływ na to, w jaki sposób przy­go­towu­je­my się do meczu – zaz­nacza tren­er Lecha.

Dla niego bard­zo ważne jest wyciąg­nię­cie wniosków z każdego spotka­nia. Pod­kreśla on, że robi to po każdym meczu. – Intere­su­je mnie cały mecz, nie jest tak ważne, kto zaczy­na, a kto siedzi na ław­ce. To nie jest druży­na, w której różnice pomiędzy tymi zawod­nika­mi są duże – zauważa Hiszpan.

Tren­er pod­kreśla, że wybór odpowied­nich piłkarzy zależy od jego włas­nej intu­icji. – Jeśli pode­j­mu­ję jakąś decyzję, a zespół wygra, to wyda­je się, że jest ona trafiona. Gdy prze­gry­wamy jest inaczej – twierdzi. – Ja jestem odpowiedzial­ny za wyni­ki, lubię pode­j­mować te decyz­je. Jeśli nie wys­taw­iam jakiegoś zawod­ni­ka, a wchodzi on w drugiej połowie, to sądzę, że to będzie najlep­sze dla zespołu – kontynuuje.

Przykła­da on również wagę do pra­cy, jaką wykonu­ją zawod­ni­cy na treningach i postępu na przestrzeni dłuższego okre­su cza­su. – Pra­ca jest bard­zo waż­na. To coś, co sprawi w dłuższym okre­sie rozwój drużyny – przyz­na­je Jose Mari Bakero.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress