Bakero: Wiedziałem, że to mecz do jednej bramki

- Podob­nie jak kibice jestem zaw­iedziony. Wiedzi­ałem, że to będzie cięż­ki mecz, ale chci­ałem go wygrać. Brakowało nam lep­szego ryt­mu. Trze­ba przyz­nać, że boisko nie poma­gało, aby to zro­bić. Mieliśmy swo­je okaz­je, ale nie potrafil­iśmy ich wyko­rzys­tać  — przyz­nał po meczu Jose Mari Bakero.

- Goś­cie mieli okazję w pier­wszej min­u­cie, trochę kosz­towało nas wejś­cie w spotkanie i chwyce­nie odpowied­niego ryt­mu, z cza­sem to się popraw­iło. W drugiej połowie kon­sek­went­nie spy­chal­iśmy prze­ci­wników pod bramkę, brakowało nam ostat­niego poda­nia pod bramkę rywala. Wiedzi­ałem, że to będzie mecz do jed­nej bram­ki - pod­kreślał trener.

- Przy ostat­niej zmi­an­ie zas­tanaw­iałem się nad Ivanem Djur­d­je­vi­ciem, bo wiedzi­ałem, że kluczem może być środek pola, ale zde­cy­dowałem się na trzech ofen­sy­wnych zawod­ników. Nie udało nam się przechylił sza­li zwycięst­wa wtedy, kiedy powin­niśmy to zro­bić — mówił. - Chci­ałem powiedzieć, że pier­wsza zmi­ana była spowodowana roz­mową w prz­er­wie i powiedzi­ał on, że sędzia groz­ił mu dwukrot­nie, że go wyrzu­ci - dodał.

- Oczy­wiś­cie zda­je sobie z tego sprawę, po porażce zawsze wyda­je się, że wszys­tko jest złe. Ja z tego meczu mam kil­ka uwag indy­wid­u­al­nych do zawod­ników, podzielę się z nimi. Z drugiej strony to był pier­wszy mecz po prz­er­wie, powin­niśmy wyjść z więk­szym przeko­nanie, nam tego zabrakło — zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress