Bakero: Zagrać jak przed tygodniem

- Przede wszys­tkim dzi­wi mnie to, że Zagłę­bie jest tak nisko w tabeli. Po naszym pier­wszym meczu, jaki z nimi roze­gral­iśmy mówiłem, że wyda­je mi się, że będą moc­ni w tym sezonie. Mają naprawdę dużo atutów, takich jak szy­bkość. Dzi­wi mnie to, że nie przekła­da się to w żaden sposób na wynik zespołu — zauważył na spotka­niu z dzi­en­nikarza­mi przed ostat­nim spotkaniem Lecha w tym roku, Jose Mari Bakero.

W poprzed­niej kole­jce „Kole­jorz” wygrał z ŁKS-em 4:0 i było to pier­wsze zwycięst­wo zespołu od połowy październi­ka. — Postaramy się w tym meczu kon­tyn­uować fut­bol, pole­ga­ją­cy na wymi­an­ie podań i połączyć to z grą bardziej pio­nową, pole­ga­jącą na przyśpiesze­niu. Mam nadzieję, że zaprezen­tu­je­my się tak samo jak przed tygod­niem - tłu­maczył szkoleniowiec.

Piłkarze po zdoby­ciu trzech punk­tów z ŁKS-em zgod­nie mówili, że aby ta wygrana miała jakąś wartość, to należy również wygrać kole­jne spotkanie. Z tą opinią zgadza się opiekun Lecha. - To praw­da, że dla nas to bard­zo ważny mecz i chci­ałbym na boisku zobaczyć taką samą wolę wal­ki i zwycięst­wa jak przed tygod­niem - zaz­naczył Hiszpan.

Jose Mari Bakero przyz­nał, że „Miedziowi” mają zespół, który skła­da się z piłkarzy o dobrych umiejęt­noś­ci­ach i trud­no mu powiedzieć, dlaczego zaj­mu­je tak odległe miejsce w roz­gry­wkach. - To samo moż­na powiedzieć o ŁKS-ie, że jest dojrza­ły pod wielo­ma wzglę­da­mi, ma piłkarzy z przeszłoś­cią m.in. w Legii. W Zagłębiu z kolei jest więcej piłkarzy o dobrych umiejęt­noś­ci­ach, z dużą szy­bkoś­cią i jakoś­cią – uważa.

W pier­wszym spotka­niu pomiędzy tymi zespoła­mi w tym sezonie padł bramkowy remis 1:1. – Pamię­tam, że Luis wtedy trafił ład­ną bramkę. Oby tym razem również mu się udało, ale żeby tym razem dała nam ona zwycięst­wo — pod­kreśla. Dla nas to mecz-pułap­ka, musimy być skon­cen­trowani i pode­jść do niego z respek­tem do rywala. Powin­niśmy wyjść na to spotkanie, jak­by decy­dowało o wynikach całego sezonu, choć to ostat­ni mecz w tym roku — doda­je opiekun Lecha.

Tren­er zdradz­ił także, że nie będzie moc­no ekspery­men­tował skła­dem. – Nie należy się tego spodziewać. Kiku i Arbole­da są gotowi do gry, ale nie mogę powiedzieć, że zagra­ją. W piątek zro­bil­iśmy grę wewnętrzną na całej dłu­goś­ci boiska i musze przyz­nać, że wszyscy są zdrowi, a to mnie cieszy – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress