01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.7godz.2min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bander” i “Kiki” walczą o powrót na boisko

Tomasz Bandrows­ki przeszedł zabieg stawu biodrowego, ale nadal prze­by­wa w Berlin­ie, gdzie przez najbliższe dwa miesiące będzie on pra­cow­ał nad powrotem do tren­ingów. Inna sytu­ac­ja jest w przy­pad­ku Marci­na Kiku­ta, który w piątek prze­jdzie artroskopię kolana. Lekarze Lecha nie chcą jed­nak wskazy­wać jego ter­minu powro­tu na boisko.

- Na razie wszys­tko prze­b­ie­ga zgod­nie z planem. Z każdym dniem staram się zwięk­szać obciąże­nia, ale tak naprawdę na razie wyz­nacznikiem tego jest ból. Cały czas pracu­ję nad poprawą ruchomoś­ci stawu biodrowego. W pozy­cji pio­nowej wszys­tko jest w porząd­ku. Trochę gorzej wyglą­da to przy próbach zwro­tu – przyz­nał na łamach ofic­jal­nego strony klubu “Bandrows­ki”.

Dla Niego najbliższe miesiące mogą mieć bard­zo duże znacze­nie. Za dwa miesiące pomoc­nikowi Lecha kończy się kon­trakt z klubem i w tej chwili nie jest możli­we jego przedłuże­nie. Władze “Kole­jorza” pod­kreśla­ją, że do ewen­tu­al­nych rozmów mogą zasiąść tylko wtedy, gdy znany będzie stan zdrowia zawod­ni­ka, a ten od początku sezonu zma­ga się z kon­tuzją biodra.

Z kolei Kikut w ostat­nim cza­sie prze­by­wał na kon­sul­tacji w Niem­czech, gdzie roz­maw­iał na tem­at swo­jego urazu. Zde­cy­dował się on na prze­jś­cie zabiegu za dwa dni w klin­ice Rehas­port. — Ten uraz to dla mnie mój mały dra­mat, bo nieste­ty nie zagram w ważnej dla mojej drużyny końców­ce sezonu, szko­da, bard­zo szko­da. Jed­nak co zro­bić? Takie życie sportow­ca, cza­sa­mi — mówił po diag­nozie obroń­ca Lecha.

- Na razie w kwestii mojego urazu trze­ba znacznie pre­cyzyjniejszej diag­nozy i badań. Mam nadzieję, że nastąpi to jak najszy­b­ciej, i jak najszy­b­ciej uda się rozpocząć reha­bil­i­tac­je, by czas prz­er­wy skró­cić do abso­lut­nego potrzeb­ne­go min­i­mum. Ja o swoim ura­zie mogę powiedzieć krótko: coś mi w kolanie się zep­suło. Jakieś poważne prob­le­my z jed­ną z chrząstek w kolanie. Ciężko mi to samemu opisać, a nie znam się na medy­cynie. Wierzę jed­nak w lekarzy i swo­je możli­woś­ci, wierzę po pros­tu, że będzie dobrze — dodał “Kiki”

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.