Bandrowski nie trafi do Lecha?

Tomasz Bandrows­ki przez ostat­nie pół roku nie był związany z żad­nym klubem, jed­nak prze­chodz­ił opła­caną przez “Kole­jorza” reha­bil­i­tację. Po jej zakończe­niu i prze­jś­ciu testów medy­cznych, piłkarz rozpoczął negoc­jac­je z piłkarzem, lecz ten praw­dopodob­nie nie trafi ponown­ie do Poznania.

Władze Lecha nadal prowadzą roz­mowy z zawod­nikiem, jed­nak jak nie­ofic­jal­nie wiado­mo poin­for­mowały byłego Lechitę, że nie są zain­tere­sowane jego trans­fer­em. Pozyskaniem “Ban­dra” zain­tere­sowana jest Jagiel­lonia Białys­tok i niewyk­luc­zone, że ten zawod­nik w najbliższym cza­sie wzmoc­ni drużynę prowad­zoną przez Tomasza Hajto.

Tomasz Bandrows­ki w klu­bie ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki zagrał 97 meczów, w których zdobył trzy bram­ki. Ofic­jal­na decyz­ja odnośnie przyszłoś­ci zawod­ni­ka w “Kole­jorza” ma zostać podana jutro.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress