Bez zorganizowanego wyjazdu kibiców do Wilna

kibice kiboleLech Poz­nań nie będzie dys­try­buował biletów na czwartkowy mecz Żal­giris Wilno – Lech Poz­nań, które miał otrzy­mać w celu sprzedaży wśród kibiców Kole­jorza. 300 biletów dotarło­by zbyt późno, aby spełnić przed­staw­ione przez Żal­giris Wilno warun­ki ich dys­try­bucji wśród kibiców.

Z tego samego powodu również Sto­warzysze­nie Wiara Lecha zrezyg­nowało z koor­dy­nacji wyjaz­du zor­ga­ni­zowanej grupy kibiców. Tym samym do Wilna nie będzie zor­ga­ni­zowanego wyjaz­du kibiców Lecha.

Mając na uwadze, że Wilno leży sto­sunkowo blisko Poz­na­nia, apelu­je­my do przed­staw­icieli admin­is­tracji litewskiej, służb porząd­kowych oraz wszys­t­kich kibiców, którzy już kupili bilet na mecz bezpośred­nio w klu­bie z Wilna, o unikanie ewen­tu­al­nych incy­den­tów. Z infor­ma­cji, jakie otrzy­mal­iśmy z Żal­girisu Wilno, kibice z Wielkopol­s­ki nie mają obec­nie możli­woś­ci zakupu bile­tu na ten mecz.

Kibice Lecha Poz­nań znani są w całej Europie z sil­nego przy­wiąza­nia do barw klubowych oraz zagorza­łego dopin­gu. Mimo obaw, które towarzyszyły wyjaz­dom kibiców m.in. do Pra­gi, Brugii czy do Man­ches­teru, zachowanie kibiców w tych miejs­cach zbu­dowało w Europie bard­zo pozy­ty­wny wiz­erunek Lecha, jego kibiców oraz Poznania.

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress