Bilety na mecz z Piastem już w sprzedaży

uż 6 październi­ka o godz. 18 Lech Poz­nań w 7. kole­jce T‑Mobile Ekstrak­lasy zmierzy się z Piastem Gli­wice. Bile­ty na to spotkanie w sprzedaży będą już od 11 wrześ­nia. Wszyscy kibice, którzy wcześniej zakupią bilet na mecz z HSV będą mogli sko­rzys­tać z rabatu w wysokoś­ci do 10 złotych.

Stre­fa A dzień meczu przed­sprzedaż pro­moc­ja HSV***
Bilet nor­mal­ny 45 40 30 zł
Bilet szkol­ny* 39 34 24 zł
Bilet ulgo­wy** 25 20 10 zł
Stre­fa B dzień meczu przed­sprzedaż
Bilet nor­mal­ny 35 30 20 zł
Bilet szkol­ny* 30 25 15 zł
Bilet ulgo­wy** 20 15 5 zł
Stre­fa C dzień meczu przed­sprzedaż
Bilet nor­mal­ny 25 20 10 zł
Bilet szkol­ny* 22 17 7 zł
Bilet ulgo­wy** 15 10 1 zł

Zakup bile­tu na mecz Lecha Poz­nań z HSV Ham­burg upoważ­nia do otrzy­ma­nia zniż­ki do 10 zł (nie doty­czy biletów za 1 zł na Sek­tor Rodzin­ny) na mecz Lecha Poz­nań z Piastem Gli­wice, który odbędzie się 06 październi­ka o godz. 18. Z pro­mocji mogą sko­rzys­tać Kibice, którzy kupili bilet Lech Poz­nań — HSV Ham­burg. Pro­moc­ja obow­iązu­je jedynie w przed­sprzedaży, ze zniż­ki nie będzie moż­na sko­rzys­tać w dniu meczu.

Dzieci do 5 roku życia wchodzą za dar­mo. Dziecko wraz z opiekunem muszą zająć to samo miejsce. Dzieci które ukończyły pią­ty rok życia muszą posi­adać Kartę Kibi­ca i mieć zaku­pi­ony kar­net lub bilet na mecz.

Bile­ty będzie moż­na zakupić we wszys­t­kich punk­tach sprzedaży (kasy sta­dionu, punk­ty part­ner­skie oraz Internet).

Godziny otwar­cia kas stadionu:

Poniedzi­ałek — piątek: 11:00 — 19:00

Sob­o­ta: 10:00 — 14:00

Sob­o­ta 06.09 (dzień przed meczem): 9:00 — 19:00

Przy zakupie bile­tu w punk­tach part­ner­s­kich konieczne jest posi­adanie kar­ty kibica.

Więcej infor­ma­cji o sprzedaży biletów i kar­tach kibi­ca na bilety.lechpoznan.pl

Z biletów rodzin­nych mogą korzys­tać dwóch opiekunów wraz z maks. trójką dzieci do 13 roku życia, które też będą miały miejs­ca siedzące. Jeżeli rodzic/opiekun posi­a­da uprawnienia do zniż­ki może zakupić bilet ulgowy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress