Brodowski: W ME szlifujemy piłkarskie umiejętności

Tren­er zespołu Młodej Ekstrak­lasy, mimo tego, że jest w cie­niu Jose Mari Bakero i jego dokon­ań ma w klu­bie bard­zo odpowiedzial­ną rolę. Jego zadaniem jest przy­go­towanie do gry w seniorskim fut­bolu młodych piłkarzy. — Młodzieży nie moż­na oce­ni­ać tylko i wyłącznie na pod­staw­ie osiąg­nię­tych wyników, ponieważ równie ważny jest postęp poszczegól­nych graczy – przyz­nał w roz­mowie z „Głosem Wielkopol­skim” Karol Brodowski.

Jako pier­wsi do seniorskiej pił­ki trafili Mateusz Możdżeń i Marcin Kamińs­ki, którzy już pon­ad rok temu zade­bi­u­towali w Ekstrak­lasie. – Trud­no powiedzieć, co było­by lep­sze dla tych chłopaków. Reg­u­lar­na gra w Młodej Ekstrak­lasie, czy grzanie ławy w pier­wszym zes­pole. W min­ionych roz­gry­wkach w ogóle z nami nie trenowali, na stałe dołączyli do seniorów. Szko­da, że nie dostawali więcej szans. – oce­nia Karol Brodowski.

- Wiem, że nie będzie im łat­wo, bo prze­cież Możdżeń w pomo­cy i Kamińs­ki w obronie muszą liczyć się ze sporą konkurencją. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że zawsze zawod­nik z pod­sta­wowego składu może wypaść z powodu kon­tuzji, słab­szej dys­pozy­cji lub nad­mi­aru kartek i wtedy taki młody gracz może się zaprezen­tować z jak najlep­szej strony. Oczy­wiś­cie swo­ją szan­sę muszą wyko­rzys­tać – kon­tynu­u­je trener.

Zdaniem opieku­na zespołu Młodej Ekstrak­lasy Szy­mon Drew­ni­ak jest kole­jnym z piłkarzy god­nych zain­tere­sowa­nia sztabu szkole­niowego pier­wszej drużyny. – To nasz lid­er. Zagrał w tym sezonie najwięcej min­ut, a swo­ją postawą na boisku przynosił sporo satys­fakcji. Poza tym cały czas był powoły­wany do reprezen­tacji Pol­s­ki. Jestem przeko­nany, że for­mę i umiejęt­noś­ci potwierdzi w następ­nych roz­gry­wkach – chwali młodego pomoc­ni­ka Brodowski.

W Młodej Ekstrak­lasie Lecha zagrało w poprzed­nim sezonie blisko 50 piłkarzy. Szkole­niowiec tego zespołu twierdzi, że trud­no z takiej grupy stworzyć mono­lit, ale inne są pri­o­ry­te­ty i zada­nia sztabu szkole­niowego tej drużyny. - Chce­my głównie uczyć praw­idłowych zachowań boiskowych i szli­fować umiejęt­noś­ci naszych graczy – zauważa tren­er.

Pewne prob­le­my spraw­iać mogą liczne powoła­nia dla wyróż­ni­a­ją­cych się piłkarzy Młodej Ekstrak­lasy na zgrupowa­nia reprezen­tacji młodzieżowych. W opinii Karo­la Brodowskiego takie wys­tępy są dla młodych piłkarzy bard­zo ważne. - Wys­tęp w kadrze nar­o­dowej to zawsze będzie zaszczyt, nawet jeśli mówimy tu o reprezen­tacji młodzieżowej. Proszę się zas­tanow­ić, co by się stało, gdy­by młody zawod­nik przed debi­utem w reprezen­tacji seniorskiej nie miał żad­nego przetar­cia. Zapew­ni­am, że taka sytu­ac­ja niko­mu nie wyszła­by na dobre – podkreśla.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress