06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.14godz.50min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Chaos minimalnie przegrywa we Wrocławiu

Chaos minimalnie przegrywa we Wrocławiu

W ostat­nim meczu rundy jesi­en­nej roz­gry­wek II ligi, Chaos Poz­nań min­i­mal­nie uległ w wyjaz­dowym meczy Klubowi Rug­by Wrocław 15:14 (0:7).
Pub­liczność zgro­mad­zona na sta­dion­ie przy uli­cy Lot­niczej we Wrocław­iu była świad­kiem bard­zo wyrów­nanego meczu. Od pier­wszych min­ut zan­otowała się przewa­ga fizy­cz­na drużyny Chao­su w for­ma­cji mły­na. Doprowadz­iło to w 23 min­u­cie meczu do przyłoże­nia, które zdobył Rafał Bar­toszews­ki, a skutecznie pod­wyższył Bar­tosz Wło­darek. Jak później się okaza­ło były to jedyne punk­ty zdobyte w tej połowie.

Dru­ga odsłona meczu zaczęła się od ataków drużyny gospo­darzy, którzy w 62 min­u­cie meczu doprowadzili do wyrów­na­nia po przyłoże­niu Łukasza Huzara i pod­wyższe­niu Bar­tosza Her­len­dera. Dal­sza przewa­ga zawod­ników z Wrocław­ia zaowocow­ała kole­jny­mi punk­ta­mi Bar­tosza Her­len­dera zdoby­ty­mi z rzu­tu karnego. Utra­ta prowadzenia zmusiła zawod­ników Chao­su do pod­ję­cia bardziej agresy­wnej i otwartej gry. Zostało to nieste­ty wyko­rzys­tane przez drużynę gospo­darzy, którzy w 68 min­u­cie po przyłoże­niu Jarosława Gni­az­dowskiego wyprowadzili swo­ją drużynę na bez­pieczną przewagę 15:7.

Zawod­ni­cy Chao­su nie spuś­cili jed­nak głów i już w dolic­zonym cza­sie meczu zdobyli 5 punk­tów po przyłoże­niu Arka­diusza Biała­chowskiego i kole­jne 2 po ponownym udanym pod­wyższe­niu Bar­tosza Wło­dar­ka. Zmniejsze­nie rozmi­arów poraż­ki zaowocow­ało zdoby­ciem punk­tu bonu­sowego za nikłą porażkę.

Składy drużyn:
Chaos Poz­nań: Łukasz Mądry (52‘ Krzysztof Kuśnierek I), Rafał Bar­toszews­ki (60‘ Paweł Rodziejczak), Jacek Biskup­s­ki, Arka­diusz Biała­chows­ki, Prze­mysław Moraws­ki (55‘ Prze­mysław Plewińs­ki), Michał Wiśniews­ki (78‘ Jakub Przy­byl­s­ki), Mateusz Płowens, Piotr Myd­lak, Prze­mysław Połczyńs­ki (75‘ Michał Kaszkowiak), Krzysztof Kuśnierek II, Bar­tosz Wło­darek, Piotr Kaszkowiak, Oskar Górs­ki (40‘ Maciej Kar­lińs­ki), Mateusz Saw­ic­ki, Bartłomiej Karliński.
Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Krzysztof Kuśnierek I, Paweł Rodziejczak, Prze­mysław Plewińs­ki, Michał Piotrow­icz, Maciej Kar­lińs­ki, Jakub Przy­byl­s­ki, Michał Kaszkowiak, Tomasz Włoch, Mikołaj Piotrow­icz, Daniel Gmiter.

Klub Rug­by Wrocław: Woj­ciech Spól­ny (58‘ Euge­niusz Bujlis), Pablo Arche (63‘ Łukasz Waśnikiewicz), Krzysztof Książek (79‘ Łukasz Wój­tow­icz), Michał Mucha, Sebas­t­ian Danyłko, Paweł Gołac­ki, Piotr Allaf, Łukasz Huzar, Rafał Fran­kl, Bar­tosz Harlen­der, Quenti­na de Boucheron, Jarosław Gni­az­dows­ki, Fabio Pitalu­ga Montes de Oca, Fil­ip Trzęsic­ki, Paweł Duda.
Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Łukasz Waśnikiewicz, Łukasz Wój­tow­icz, Euge­niusz Bujlis, Sebas­t­ian Cekus, Piotr Bakulińs­ki, Tomasz Knap, Błażej Białek.
Punk­ty dla Chao­su: Arka­diusz Biała­chows­ki 5 ℗, Rafał Bar­toszews­ki 5 ℗, Bar­tosz Wło­darek 4 (2pd).
Punk­ty dla KR Wrocław: Łukasz Huzar 5 ℗, Jarosław Gni­az­dows­ki 5 ℗, Bar­tosz Her­lan­der 5 (K, pd).

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.