07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.19godz.1min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Chłodna głowa przed słowami krytyki

Zespół prowad­zony przez tren­era Mar­iusza Ruma­ka w tym sezonie bronią wyni­ki. Gra jest dale­ka od ideału, ale przez zde­cy­dowaną więk­szość rundy nikt spec­jal­nie na to nie narzekał. Lech punk­tował, jest w czu­bie tabeli. Mówiono o tym, że gra nieefek­town­ie, ale efek­ty­wnie. Ter­az, gdy coraz częś­ciej zdarza­ją się poraż­ki głosy niezad­owole­nia są coraz głośniejsze.

Trud­no nie zgodz­ić się z tezą, że gra Lecha nie jest ład­na dla oka. „Kole­jorz” jesienią nie zach­wyca i choć zdarza­ją mu się mecze takie jak z Ruchem czy Piastem, to jed­nak zde­cy­dowanie za mało dla kibiców tego klubu. Modę na efek­towną grę do stol­i­cy Wielkopol­s­ki przyprowadz­ił Fran­ciszek Smu­da. Mecze Lecha pod jego wodzą były zawsze pełne emocji. I choć wtedy wyni­ki nie zawsze były zad­owala­jące, to mogliśmy oglą­dać boiskowe thrillery na najwyższym poziomie.

Dzisi­aj Lech jest już inną drużyną. Od momen­tu ode­jś­cia „Fran­za” pon­ad trzy lata temu więk­szość kibiców z sen­ty­mentem wspom­i­na prowad­zony przez niego zespół, który miał charak­ter, był zadziorny i nawet, gdy na 20 min­ut przed końcem spotka­nia prze­gry­wał 0:2, to wydarzyć mogło się jeszcze wiele. Dzisi­aj trud­no się tego spodziewać.

Nie chcę Lecha kry­tykować, ani oce­ni­ać, bo na pod­sumowanie rundy jesi­en­nej przyjdzie jeszcze czas, lecz warto zwró­cić uwagę jak odmi­en­nym dzisi­aj jest zespół „Kole­jorza” od tego przed chwilą wspom­ni­anego. U Fran­cisz­ka Smudy Lech noto­rycznie tracił bramkę jako pier­wszy.  A to było zwias­tunem tego, że za chwilę zacznie się prawdzi­wa gra. Dzisi­aj Lech, gdy traci jako pier­wszy, przegrywa.

Lech prowad­zony przez Mar­iusza Ruma­ka prowadzi się nieźle, zadzi­wia­ją­co dobrze wypa­da w goś­ci­ach, ale jeszcze musi się wiele nauczyć. Dojrzeć, nabrać charak­teru. Cieszy to, że „Kole­jorz” jest skuteczny, bo wynik punk­towy osiąg­nię­ty przez niego jest bard­zo dobry. I choć obec­nie mamy sie­dem punk­tów straty do Legii, to zaj­mu­je­my drugie, a jeśli dzisi­aj punk­ty zdobędzie Polo­nia Warsza­wa, to trze­cie miejsce. Zna­j­du­je­my się w czołów­ce grupy poś­cigowej, na co jak­by nie patrzeć trud­no było liczyć jeszcze całkiem niedawno.

I choć powodów do kry­ty­ki jest sporo, to sytu­ac­ja nie jest wbrew pozorom tak dra­maty­cz­na jest się wyda­je. Mamy wiele rzeczy do popraw­ienia, wiele kwestii do skry­tykowa­nia, ale staramy się też zachować zim­ną głowę. Bo o tym, co jest źle też pewnie niedłu­go napisze­my. Mar­ius­zowi Rumakowi jed­nak do tej pory się uda­je. Mówi się, że cza­sa­mi poma­ga szczęś­cie początku­jącego. Pop­u­larne jest także mówie­nie o tym, że ważne jest to jak się kończy. Czekamy więc z niecier­pli­woś­cią jak ten sezon skończy rozpoczy­na­ją­cy przy­godę z seniorską tren­erką Mar­iusz Rumak.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.