Chrobry — Lech: Awans niskim nakładem sił

W Poz­na­niu obaw­iano się spotka­nia 1/16 Pucharu Pol­s­ki. W poprzed­nich dwóch sezonach “Kole­jorz” miał prob­le­my właśnie na tym etapie roz­gry­wek. Dzisi­aj jed­nak zdoby­ta w pier­wszej połowie bram­ka, ustaw­iła prze­bieg spotka­nia, które od samego początku piłkarze Jose Mari Bakero kon­trolowali. Bram­ki dla Lecha zdoby­wali Vojo Ubi­parip, Semir Stil­ić i Artjom Rudnev.

Spotkanie bard­zo ambit­nie zaczęli gospo­darze. Już w pier­wszej akcji spotka­nia Michał Bukra­ba znalazł się w sytu­acji sam na sam z Jas­minem Buriciem, ale strzelił obok bram­ki. Chro­bry od samego początku grał dobrze w obronie, a każde podanie w kierunku ofen­sy­wnych for­ma­cji wzbudza­ło duże emoc­je wśród miejs­cowych kibiców.

Mecz prze­b­ie­gał pod dyk­tan­do „Kole­jorza”, który prowadz­ił grę, lecz nie miał pomysłu na sfor­sowanie defen­sy­wy gospo­darzy. W 21. min­u­cie szczęś­cia po strza­le z dys­tan­su szukał Kri­wiec, lecz golkiper Chro­brego inter­we­niował bez najm­niejszy problemów.

Chwilę później było już 0:1 dla Lecha. Ubi­parip wyko­rzys­tał gapiost­wo jed­nego z obrońców Chro­brego, ode­brał mu piłkę i uderze­niem po zie­mi pokon­ał Augysty­na. Obraz gry jed­nak nie uległ zmi­an­ie. Gospo­darze nie mieli wielu atutów po swo­jej stron­ie. Lechi­ci nadal w pełni kon­trolowali prze­bieg spotka­nia, nie pozwala­jąc piłkar­zom Ireneusza Mam­ro­ta nie cokolwiek.

Ci spo­rady­cznie odd­awali strza­ły z dys­tan­su na bramkę Jas­mi­na Buri­cia. Tak, jak w 30. Min­u­cie, gdy na taką próbę zde­cy­dował się Bukra­ba, lecz fut­bolówka pole­ci­ała wysoko nad bramką. W odpowiedzi zza pola karnego strze­lał Wilk, a pił­ka po rykosze­cie opuś­ciła boisko.

W 36. min­u­cie Lechi­ci mieli okazję do pod­wyższenia wyniku, lecz w sytu­acji sam na sam wprost w bramkarza uderzył Ubi­parip. Po chwili kil­ka podań pod polem karnym ponown­ie wymie­nili goś­cie, ale i tym razem uderze­nie Kri­w­ca nie spraw­iło trud­noś­ci Zarembie.

Chro­bry po tych sytu­ac­jach uwierzył w siebie. W sytu­acji sam na sam znalazł się Stasi­ak, ale lep­szy okazał się Burić. „Kole­jorz” mógł przed prz­er­wą pod­wyższyć rezul­tat, Ubi­parip minął bramkarza, ale jego strzał bez prob­lemów zatrzy­mał jeden z obrońców gospodarzy.

Po prz­er­wie „Kole­jorz” nadal kon­trolował prze­bieg spotka­nia. Lech jed­nak nie najlepiej czu­je się w ataku pozy­cyjnym, a Chro­bry nie wykazy­wał wielu chę­ci do ataków, czekał na spo­rady­czne kontrataki.

Oba zespoły wykazy­wały się duża niepo­rad­noś­cią pod bramką rywali, popeł­ni­a­jąc liczne błędy. W wielu przy­pad­kach pod bramką zespołu z Gło­gowa brakło ostat­niego dokład­nego poda­nia, które mógł­by wyko­rzys­tać bądź Ubi­parip, bądź inny zawod­nik Lecha.

Spo­rady­cznie ujaw­niali się na boisku gracze ofen­sy­wni Chro­brego, lecz poza wystar­cza­ją­cym brakiem umiejęt­noś­ci, brakowało przede wszys­tkim pomysłu na prze­dostanie się w pole karne gości.

W drugiej połowie na boisko Jose Mari Bakero desyg­nował na plac gry Semi­ra Stili­cia. Boś­ni­ak nie zmienił oblicza gry zespołu, lecz gdy na boisku pojaw­ił się Artjom Rud­nev przyniosło to naty­ch­mi­as­towy skutek. Po chwili po faulu na Łotyszu sędzia wskazał na wap­no. Do rzu­tu karnego pod­szedł Semir Stil­ić, a pił­ka po nodze golkipera Chro­brego trafiła do siatki.

Od tamtego momen­tu „Kole­jorz” mógł być już pewien zwycięst­wa. Wiara gospo­darzy w zwycięst­wo także była już mniejsza. W 85. min­u­cie w dogod­nej sytu­acji znalazł się Artjom Rud­nev, ale uderzył min­i­mal­nie obok bram­ki. Chwilę później Łotysz wyko­rzys­tał bard­zo dobre podanie po linii od Hen­riqueza i umieś­cił piłkę w siatce. Jeszcze przed ostat­nim gwiz­d­kiem bliź­ni­aczą akcję przeprowadzili Lechi­ci, ale tym razem Rud­nev trafił w poprzeczkę.

Ostate­cznie piłkarze wicelid­era T‑Mobile Ekstrak­lasy awan­sowali po nieciekawym spotka­niu wygrali 3:0.

CHROBRY GŁOGÓW – LECH POZNAŃ 0:3

BRAMKI: 22‘ Ubi­parip 72‘ Stil­ić (k), 90‘ Rudnev

CHROBRY: Zarem­ba — Ziem­ni­ak, Michalec, Syl­westrzak, Samiec, Bukra­ba (62. Machaj), Kacz­marek (46. Wan), Hałam­biec, Stasi­ak, Niedźwiedź (73.) , Grzybowski

LECH: Burić – Bru­ma (46. Wołąkiewicz), Wojtkowiak, Kamińs­ki, Hen­riquez — Możdżeń, Dry­gas- Ślusars­ki (57. Stil­ić), Kri­wiec, Wilk – Ubi­parip (71. Rudnev)

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress