Co dalej z Bakero?

Nadal nie zapadła żad­na ofic­jal­na decyz­ja doty­czą­ca Jose Mari Bakero i ewen­tu­al­nego zwol­nienia tren­era. Wczo­raj odbyło się posiedze­nie zarzą­du, jed­nak i po nim nadal nie wiado­mo nic o przyszłoś­ci opieku­na Lecha. Decyzję mógł­by pod­jąć Jacek Rutkows­ki. Nie pojaw­ił się jed­nak wczo­raj na zebra­niu. Zjaw­ił się nato­mi­ast dzisiaj…

Mimo zapewnień swo­jego syna, Pio­tra Rutkowskiego, Jac­ka Rutkowskiego miało nie być dzisi­aj w klu­bie. Tym bardziej zas­tanaw­ia fakt, że spotkał się w gabinecie syna i tam dłu­go roz­maw­iali. Czyż­by zapadała właśnie decyz­ja o przyszłoś­ci Bakero?

Sam tren­er pytany o to, co dalej, odpowia­da, że na razie będzie trenował zespół, a na to, co będziej, trze­ba poczekać.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress