21.05.2022, g. 15:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Zagłębie Lubin
Do meczu pozostało:
0dn.15godz.40min.
11.48 X4.30 25.80 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Cracovia najbardziej medialnym klubem marca

Cra­covia prz­er­wała hege­monię Lecha, który w mar­cu znalazł się na trzec­im miejs­cu najpop­u­larniejszych klubów Ekstrak­lasy — wyni­ka z rapor­tu “Pol­s­ka Pił­ka” wyko­nanego przez “Press-Ser­vice”. Drugie miejsce zajęła Polo­nia Warszawa.

 

Biorąc pod uwagę sumę pub­likacji z prasy i Inter­ne­tu, na czele pozosta­je Lech (2756), ale różni­ca pomiędzy nim a trze­cią Polonią (2736) wynosi zaled­wie 20 tek­stów. W tej klasy­fikacji Cra­covia zajęła drugie miejsce (2741).

Badanie POLSKA PIŁKA przeprowad­zone zostało na pod­staw­ie mon­i­toringu 1100 tytułów prasy ogólnopol­skiej i region­al­nej oraz 20 najpop­u­larniejszych por­tali inter­ne­towych. W mar­cu 2011 przeanal­i­zowano praw­ie 16 tys. pub­likacji. Łącznie od początku bada­nia — czyli od 1 mar­ca 2010 — do 31 mar­ca 2011 anal­i­ty­cy wzięli pod uwagę pon­ad 150 tys. informacji.

Od lip­ca 2010 roku Lech Poz­nań domi­nował w zestaw­ieni­ach medi­al­nych. Jego przewa­ga nad kole­jnym klubem w klasy­fikacji wynosiła nawet kilka­dziesiąt pro­cent, jed­nak zde­cy­dowanie spadła wraz z odpad­nię­ciem z roz­gry­wek międzynarodowych.

Spośród tytułów ogólnopol­s­kich o Cra­covii najczęś­ciej pisał „Przegląd Sportowy” — 166 mate­ri­ałów. Dla porów­na­nia o Legii ukaza­ło się w nim 118 infor­ma­cji, o Lechu – 102, a o Wiśle Kraków – 93. Spośród gazet region­al­nych najwięcej tek­stów opub­likowano w „Dzi­en­niku Pol­skim”. Co ciekawe, najwięcej na tem­at pol­skiej pił­ki pisze prasa region­al­na w Małopolsce. W min­ionym miesiącu po raz pier­wszy to zasłu­ga bardziej Cra­covii niż Wisły Kraków. „Pasy” uzyskały najwyższy ekwi­wa­lent reklam­owy pub­likacji, który osza­cow­ano aż na 26,2 mln zł. Dru­ga Polo­nia uzyskała równowartość 22,6 mln zł, a trze­ci Lech — 19,1 mln zł.

Z zespołów wys­tępu­ją­cych w I lidze najwięk­szym zain­tere­sowaniem mediów cieszyło się Podbeskidzie Biel­sko-Biała. To wynik nie tylko znakomi­tych wys­tępów na zapleczu Ekstrak­lasy, ale i awan­su do pół­fi­nału Pucharu Pol­s­ki, uzyskanego dzię­ki wye­lim­i­nowa­niu Wisły Kraków. O Podbeskidz­iu ukaza­ło się 1019 pub­likacji w prasie i Internecie. To jed­nak cały czas zde­cy­dowanie mniej, aniżeli o najsłab­szym medi­al­nie klu­bie Ekstrak­lasy. W mar­cu okazał się nim PGE GKS Bełchatów (1307), który wyprzedz­iła Korona Kielce (1418).

Dru­ga w I lidze upla­sowała się Pogoń Szczecin (858), a trze­cia Warta Poz­nań (825), niez­nacznie wyprzedza­jąc ŁKS (820).

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.