Djurdjević: Możemy zagrać lepiej. Możemy i chcemy

Ivan Djur­d­je­vić w meczu z Legią zagrał bard­zo dobre spotkanie, jed­nak sam ze spoko­jem pod­chodzi do tego wys­tępu i studzi nas­tro­je. — Jestem do dys­pozy­cji sztabu szkole­niowego, chce być przy­go­towany do gry. Akcep­tu­ję każdą decyzję tren­era, ale ja mam swo­je lata, zda­je sobie z tego sprawę – mówi doświad­c­zony piłkarz Lecha.

Jego zdaniem podopiecznych Jose Mari Bakero czeka w piątek bard­zo trudne spotkanie. – Polo­nia to druży­na, która jest zwłaszcza u siebie bard­zo agresy­w­na. Oczeku­je­my, że to będzie duża wal­ka, bo oni nie gra­ją wid­owiskowo, ale są agresy­wni. Każdy mecz, jaki z nimi zagral­iśmy właśnie tak wyglą­dał – oce­nia Djur­d­je­vić.  — Ostat­nio na Kon­wik­torskiej było sporo żół­tych kartek, czer­wone. Oczeku­je­my dosyć ciężkiego spotka­nia. Ostat­nio gramy dobrze, nieza­leżnie gdzie gramy. Chce­my wygrać ten mecz – dodaje.

W tym sezonie wyróż­ni­a­ją­cym się graczem „Czarnych Koszul” jest Bruno. — Gral­iśmy prze­ci­wko niemu, to bard­zo dobry zawod­nik, strzela dużo bramek. Ostat­nio miał drob­ny uraz i nie grał, ale gdy on jest na boisku pod­nosi jakość tego zespołu – kom­ple­men­tu­je rywala zawod­nik Lecha.

Serb jest zad­owolony z ostat­niej formy „Kole­jorza”. - Kil­ka ostat­nich spotkań gral­iśmy bard­zo dobrze, myślę że stwarza­my swo­je sytu­acje. Z Legią nie wyko­rzys­tal­iśmy swoich sytu­acji, ter­az wierzę, że będzie inaczej. Lech gra równo i do koń­ca tego sezonu będziemy podtrzymy­wać swo­ją dys­pozy­cję. Myślę, że może­my zagrać lep­iej. Może­my i chce­my — uważa.

Ivan Djur­d­je­vić zaz­nacza także, że Lech jest rywalem, który dodatkowo mobi­lizu­je prze­ci­wników. — Inaczej gra się prze­ci­wko nami, a inaczej prze­ci­wko innym drużyną. Na pewno będą zmo­ty­wowani, ale my też – pod­kreśla piłkarz.

Dla Jac­ka Zielińskiego będzie to czwarty mecz prze­ci­wko Lechowi, gdy jest trenerem Polonii. W opinii zawod­ni­ka „Kole­jorza” w tym momen­cie nie ma już spec­jal­nych podtek­stów w tej rywal­iza­cji. – Gral­iśmy już prze­ci­wko Jack­owi, ale to nic ważnego. To były tren­er, ale my nadal jesteśmy w Lechu, a on w Polonii – zauważa.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress