Djurdjević: Presja w Lechu mobilizuje

Lech w ostat­nich sied­miu meczach zdobył 14 punk­tów. Więcej w tym okre­sie zgro­madz­iło na swoim kon­cie tylko Zagłę­bie Lubin. – To był trud­ny okres dla Lecha, w którym wiele się zmieni­ało. Pojaw­iła się inna myśl. Dzisi­aj liczy się zespół, a nie sprawy poboczne. Nie ukry­wam, że odżyliśmy – przyz­na­je Ivan Djurdjević.

Zespół na przełomie lutego i mar­ca znalazł się w trud­nej sytu­acji po dwóch prze­granych meczach na początku rundy. Później nie było wcale łatwiej, ponieważ druży­na miała prob­lem ze zdoby­ciem bram­ki. Ter­az gdy obie nieko­rzystne passy udało się przeła­mać i Lech zaczął wygrać pojaw­iły się wysok­ie oczeki­wa­nia wzglę­dem piłkarzy.

- Gdy się wygry­wa to pojaw­ia się dodatkowa pres­ja. Zawsze pow­tarza­łem, że kto sprawdzi się w Lechu i wytrzy­ma to ciśnie­nie, da sobie rade wszędzie. Tutaj dzisi­aj jest pres­ja związana z meczem, a jeśli się go wygra, to jest jeszcze więk­sza, bo za tydzień kole­jny mecz. Nie ma spoko­ju, wciąż chce się wygry­wać więcej. To dla zawod­ników moty­wu­jące. Dobrze jest grać w takiej atmos­ferze, dla takich kibiców i tego klubu — twierdzi „Dju­ka”.

Zdaniem Ser­ba sytu­ac­ja w tabeli ligowej jeszcze nie jest przesąd­zona i wbrew pozorom wiele może się zmienić. — My wygral­iśmy cztery ostat­nie mecze, zremisowal­iśmy jeden, inni gra­ją sła­biej. Zawsze pow­tarzam, że nie ważne jak się zaczy­na, a ważne jak się kończy. Śląsk i Korona znakomi­cie zaczęli, ter­az wiedzie im się gorzej. Lech pokazał ostat­nio, że ma swo­ją jakość — zaz­naczył piłkarz.

Dju­ka” pod­kreśla także, że Legia skazy­wana na mis­tr­zost­wo w tym sezonie także nie może być pew­na swo­je wyniku. — Jako zespół mają więk­sze ciśnie­nie, bo jeśli z nami wygra­ją będą praw­ie mis­trza­mi. My chce­my wygrać, zagrać mądrze. Oni muszą wyjść wysoko. Później mają Puchar Pol­s­ki z Ruchem, który nie jest łatwym prze­ci­wnikiem. Następ­nie Jagiel­lonię, Lechię i Koronę. Niby łatwe mecze, ale jak z nami prze­gra­ją, to wiele może się zmienić — przyz­na­je Djurjdević.

Serb zaz­nacza, że zmi­ana, jaka ostat­nio nastąpiła w Lechu jest spowodowana wiarą w możli­woś­ci każdego piłkarza. Tren­er Rumak wielokrot­nie pod­kreślał, że liczy na każdego zawod­ni­ka, a te słowa mają także potwierdze­nie w meczach. — Wszyscy wiedzą, że mają szan­sę, więc się stara­ją, bo mogą tej drużynie coś dać. Każdy jest widoczny, tren­er wszys­t­kich obser­wu­je. Piłkarz to widzi, ciężko pracu­je i to przynosi efek­ty - zaz­nacza obroń­ca Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress