Doping pod stadionem również niemożliwy!

W momen­cie, gdy Woje­w­o­da Mazowiec­ki nie poz­wolił na roze­granie meczu pomiędzy Legią a Lechem, z udzi­ałem kiboli “Kole­jorza”, ci postanow­ili, że i tak udadzą się do Stol­i­cy i będą prowadz­ić dop­ing spod sta­dionu na uli­cy Łazienkowskiej. Okazu­je się jed­nak, że tego również nie będą mogli zrobić!

Kibole wysłali pis­mo do Prezy­dent Warsza­wy, o wyraże­nie zgody na zgro­madze­nie pub­liczne w licz­bie około dwóch tysię­cy osób pod sta­dionem Legii. Han­na Gronkiewicz-Waltz takiej zgody nie wydała, ponieważ w tym samym cza­sie będzie roz­gry­wany tam mecz.

Chodzi przede wszys­tkim o to, że kibice obu zespołów za sobą nie przepada­ją, a w przeszłoś­ci dochodz­iło między nimi do różnych incydentów.

Dalej oświad­cze­niu moż­na przeczy­tać, że zgro­madze­nie nie wypeł­nia znamion określonych w ustaw­ie “pra­wo o zgro­madzeni­ach”, a kibi­cow­a­nia nie moż­na zal­iczyć do wskazanego w niej “wspól­nego wyraża­nia stanowiska” ani też do prowadzenia “wspól­nych obrad”.

Co ciekawe, za kibo­la­mi Lecha wstaw­ił się prezes Prawa i Spraw­iedli­woś­ci — Jarosław Kaczyńs­ki, według którego ta sytu­ac­ja jest prowokacją i zaapelował o to, aby poz­nańs­cy fani mogli wejść na sta­dion stołecznego zespołu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress