Drugi nabór do roczników 2002–2004, tym razem otwarty

Szkole­nie młodzieży w Lechu ma być, zdaniem władz tego klubu, pri­o­ry­tetem. Koor­dy­na­torzy grup młodzieżowych, dr Robert Śli­wows­ki i Piotr Łukaszews­ki, liczą na to, że będzie ono przynosiło skut­ki także dla pier­wszego zespołu. – Potrzeb­na jest cięż­ka i mozol­na pra­ca. Każdy z nas wykonu­je swo­ją dobrze, myślę że to zaowocu­je – przyz­nał Piotr Łukaszewski.

Na początku październi­ka odbędzie się nabór otwarty dla dzieci z roczników 2002–2004. W czer­w­cu tego roku miał miejsce nabór kon­trolowany przez nauczy­cieli Wychowa­nia Fizy­cznego, tym razem na testy sprawnoś­ciowe mogą przyjść wszys­tkie chętne dzieci.

Najbliższe odbędą się w niedzielę, 2 październi­ka, na boisku przy Szkole Pod­sta­wowej nr 6 na os. Rusa. Przez sześć godzin odbędzie się nabór dla trzech roczników. – Chce­my, aby nabór był wydarze­niem – zaz­nacza dr Robert Śliwowski.

Rocznik 2004: godz. 10–12

Rocznik 2003: godz. 12–14

Rocznik 2002: godz. 14–16

- Chce­my takie testy móc przeprowadzać na boiskach przy Buł­garskiej, ale w tym momen­cie nie ma do tego warunk­ów. Bard­zo żału­je­my, ale liczymy jed­nocześnie, że wkrótce będzie to możli­we – powiedzi­ał Piotr Łukaszews­ki. — Nabór jest otwarty dla każdego. Jesteśmy ciekawi, jaka będzie frek­wenc­ja. Będą testy, gra obser­wowana i wyróż­ni­a­ją­cych się chłopców chcielibyśmy skierować do dal­szego szkole­nia – dodał.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress