Duże konsekwencje po meczu ze Śląskiem

Spore sankc­je czeka­ją Lecha Poz­nań w związku z przy­go­towany­mi przez kibiców oprawa­mi i pokaza­mi pirotech­niczny­mi. Zamknię­cie przy­na­jm­niej częś­ci sta­dionu zapowia­da woje­w­o­da Piotr Flo­rek. Kon­sek­wenc­je za zachowanie zapowia­da również Ekstraklasa.

W piątek Kibole „Kole­jorza” pod­czas meczu ze Śląskiem Wrocław zaprezen­towali trzy oprawy, których prezen­tac­ja była pod­par­ta odpale­niem dużej iloś­ci pirotech­ni­ki. Dwie z trzech opraw naw­iązy­wały do ist­nienia dwóch grup ultra­sows­kich w Poz­na­niu — Ultras Lech ’01 oraz e‑Lech ’02. Ta pier­wsza w tym roku obchodz­iła 11-lecie ist­nienia, dru­ga nato­mi­ast świę­towała dziesięciolecie.

Pod­czas meczu ze Śląskiem sędzia musi­ał z powoduj dużego zadymienia boiska dwukrot­nie prz­ery­wać spotkanie. Mimo to jed­nak zabawa na try­bunach, która rozpoczęła się na początku drugiej połowy trwała na samego koń­ca spotkania.

Niezad­owolony z zachowa­nia kibiców jest woje­w­o­da Piotr Flo­rek, który zapowiedzi­ał decyzję doty­czącą zamknię­cia sta­dionu. Tę mamy poz­nać we wtorek. W środę nato­mi­ast czekać będziemy na kon­sek­wenc­je, jakie wobec „Kole­jorza” wyciąg­nie Komis­ja Ligi. Wydzi­ał Bez­pieczeńst­wa PZPN był bard­zo zaw­iedziony postawą Lecha Poz­nań, który poz­wolił na wniesie­nie dużej licz­by środ­ków pirotech­nicznych na piątkowe spotkanie.

Praw­dopodob­ny­mi kon­sek­wenc­ja­mi jest zamknię­cie try­buny nr 2 przy­na­jm­niej na jed­no wiosenne spotkanie — z Polonią Warsza­wa, a także otrzy­manie przy­na­jm­niej jed­nego meczu zakazu wyjaz­dowego — w tym przy­pad­ku do Kielc na mecz z Koroną. Poza tym klub będzie musi­ał ponieść bard­zo wysoką karę finansową.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress