Duże konsekwencje po meczu ze Śląskiem

Spore sankc­je czeka­ją Lecha Poz­nań w związku z przy­go­towany­mi przez kibiców oprawa­mi i pokaza­mi pirotech­niczny­mi. Zamknię­cie przy­na­jm­niej częś­ci sta­dionu zapowia­da woje­w­o­da Piotr Flo­rek. Kon­sek­wenc­je za zachowanie zapowia­da również Ekstrak­lasa.

W piątek Kibole „Kole­jorza” pod­czas meczu ze Śląskiem Wrocław zaprezen­towali trzy oprawy, których prezen­tac­ja była pod­par­ta odpale­niem dużej iloś­ci pirotech­ni­ki. Dwie z trzech opraw naw­iązy­wały do ist­nienia dwóch grup ultra­sows­kich w Poz­na­niu — Ultras Lech ’01 oraz e-Lech ’02. Ta pier­wsza w tym roku obchodz­iła 11-lecie ist­nienia, dru­ga nato­mi­ast świę­towała dziesię­ci­ole­cie.

Pod­czas meczu ze Śląskiem sędzia musi­ał z powoduj dużego zadymienia boiska dwukrot­nie prz­ery­wać spotkanie. Mimo to jed­nak zabawa na try­bunach, która rozpoczęła się na początku drugiej połowy trwała na samego koń­ca spotka­nia.

Niezad­owolony z zachowa­nia kibiców jest woje­w­o­da Piotr Flo­rek, który zapowiedzi­ał decyzję doty­czącą zamknię­cia sta­dionu. Tę mamy poz­nać we wtorek. W środę nato­mi­ast czekać będziemy na kon­sek­wenc­je, jakie wobec „Kole­jorza” wyciąg­nie Komis­ja Ligi. Wydzi­ał Bez­pieczeńst­wa PZPN był bard­zo zaw­iedziony postawą Lecha Poz­nań, który poz­wolił na wniesie­nie dużej licz­by środ­ków pirotech­nicznych na piątkowe spotkanie.

Praw­dopodob­ny­mi kon­sek­wenc­ja­mi jest zamknię­cie try­buny nr 2 przy­na­jm­niej na jed­no wiosenne spotkanie — z Polonią Warsza­wa, a także otrzy­manie przy­na­jm­niej jed­nego meczu zakazu wyjaz­dowego — w tym przy­pad­ku do Kielc na mecz z Koroną. Poza tym klub będzie musi­ał ponieść bard­zo wysoką karę finan­sową.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress