Dwa treningi dziennie. To nie nowość

Podob­nie jak przed miesiącem, sztab szkole­niowy Lecha Poz­nań prz­er­wę na reprezen­tację zamierza wyko­rzys­tać nad pracą nad tak­tyką. Mar­iusz Rumak już pod­czas pier­wszej prz­er­wy na kadrę mówił, że dłuższy cykl treningowy sprzy­ja nadro­bi­e­niu zaległoś­ciom tak­ty­cznym, które pojaw­iły się w okre­sie przy­go­towaw­czym, gdy “Kole­jorz” rywal­i­zował w europe­js­kich pucharach.

Pod­czas wrześniowej prz­er­wy na kadrę Mar­iusz Rumak raz zaplanował dla swoich podopiecznych dwa trenin­gi dzi­en­nie. Pier­wszy wów­czas odbył się na siłowni, nato­mi­ast dru­gi na boisku z piłka­mi. W najbliższym tygod­niu dwa razy piłkarze spotka­ją się na dwóch treningach dzi­en­nie, które zostaną odd­zielone wspól­nym posiłkiem. Tak będzie w przy­pad­ku tren­ingów, które odbędą się we wtorek i środę. W przyszły week­end piłkarze “Kole­jorza” będą nato­mi­ast mieli wolne.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress