06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.42min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Dwie silne marki powinny się wspierać

Dzisi­aj przed połud­niem Lech Poz­nań pod­pisał umowę z nowym spon­sorem – Den Braven, o którym już wspom­i­nal­iśmy. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z warunk­a­mi współpracy.

- Jest to bard­zo istot­na dla Lecha chwila, bo zwięk­sza­my piramidę spon­sorów. Jesteśmy bard­zo zad­owoleni, bo Den Braven, to bard­zo wyso­ka mar­ka, prestiż. Umowa jest biz­ne­sowa, będzie obow­iązy­wać na razie do koń­ca tej rundy, ale fir­ma Den Braven wyraża także chęć dal­szej współpra­cy – powiedzi­ał wiceprezes Lecha Poz­nań Arka­diusz Kasprzak.

- Holen­der­s­ka fir­ma iden­ty­fiku­je się ze sportem, piłką nożną. Logo Den Braven znalazło się już na ban­dach pod­czas meczów LE. Logo zaob­ser­wu­je­my także ter­az na meczach, mate­ri­ałach infor­ma­cyjnych, bile­tach, kar­ne­tach – dodał Kasprzak.

- Mamy dwie pas­je: uszczel­ni­an­ie i sport. Sport to zdrowie, emoc­je, pas­ja, wola wal­ki itp. To są wartoś­ci, które chce­my wspól­nie z Lechem budować. Chce­my w tych wydarzeni­ach, jakie dzieją się w Poz­na­niu, akty­wnie uczest­niczyć – mówił pod­czas kon­fer­encji dyrek­tor Den Braven, Woj­ciech Majchrzycki

Dlaczego taka fir­ma, jak Den Braven zde­cy­dowała się właśnie na spon­sorowanie Lecha Poznań?

- Dlaczego Lech Poz­nań? Jesteśmy stąd. Jesteśmy Poz­na­ni­aka­mi. To właśnie w Poz­na­niu, w Lechu dzieją się te wszys­tkie rzeczy, które są dobre w pol­skim fut­bolu. Lech Poz­nań, to klub, który ma świet­nych piłkarzy, kibiców. To klub, który zasługu­je na dobrych spon­sorów. A stop­niowa umowa ma mobi­li­zować go do osią­ga­nia ligowych szczytów – zakończył Majchrzycki.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.