Dziewięciu na popołudniowym treningu

Sześ­ciu piłkarzy z pola i trzech bramkarzy uczest­niczyło w dzisiejszym popołud­niowym treningu Lecha. Trwa­jące godz­inę zaję­cia poświę­cone były przede wszys­tkim na zabaw­ie z piłką.

W zaję­ci­ach uczest­niczyli Krzysztof Kotorows­ki, Daw­id Smug, Jas­min Burić, Mar­ciano Bru­ma, Dim­itri­je Injac, Jakub Wilk, Bar­tosz Ślusars­ki, Mateusz Możdżeń oraz Vojo Ubiparip.

Sztab szkole­niowy zaap­likował krótkie, ale bard­zo inten­sy­wne ćwiczenia swoim podopiecznym. W roz­grzew­ce wszyscy wzięli udzi­ał w grze w pop­u­larnego “dzi­ad­ka”. Następ­nie przez chwilę zawod­ni­cy pra­cow­ali nad jakoś­cią i dokład­noś­cią długich podań, a później roze­grali krótką gierkę na małym placu. W niej piłkarze mogli zaprezen­tować tren­erowi swo­je umiejęt­noś­ci gry na małej przestrzeni, z dużą liczbą podań oraz sztuczek technicznych.

Jutro Lechi­ci nie będą mieli treningu. Roze­gra­ją spar­ing kon­trol­ny z zespołem Młodej Ekstrak­lasy. Nie wiado­mo jeszcze, jaka będzie jego for­muła, ponieważ trud­no będzie z zawod­ników pier­wszego zespołu skon­struować drużynę. W Poz­na­niu został bowiem tylko jeden zdrowy obrońca.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress