Ekstraklasa wiosną w TVP

ekstraEkstrak­lasa SA i Telewiz­ja Pol­s­ka pod­pisały umowę, dzię­ki której hitowe mecze rundy wiosen­nej sezonu 2012/2013 zostaną pokazane w jed­nym z wiodą­cych kanałów TVP (TVP1 lub TVP2), a bram­ki z meczów każdej kole­j­ki T-Mobile Ekstrak­lasy będzie moż­na zobaczyć między inny­mi w ser­wisach infor­ma­cyjnych TVP1, TVP2, TVP Sport i TVP Info oraz w kro­nikach „T-Mobile Ekstrak­lasa GOL”.

Umowa zakła­da między inny­mi pokazanie na żywo dwóch wybranych meczów rundy wiosen­nej w kanałach TVP1 lub TVP2. Przy­pom­ni­jmy, że jesienią w TVP1 trans­mi­towane były spotka­nia Lechii Gdańsk z Legią Warsza­wa (oglą­dal­ność: 1 126 294 widzów) oraz Lecha Poz­nań z Legią Warsza­wa (oglą­dal­ność: 1 651 211 widzów).

Stałym źródłem infor­ma­cji na tem­at roz­gry­wek Ligi Zawodowej będzie prezen­towana dwa razy w tygod­niu w TVP1 (sobo­ty i wtor­ki, tuż po głównym wyda­niu „Wiado­moś­ci”)  ligowa kro­ni­ka „T-Mobile Ekstrak­lasa GOL”, w której zobaczyć moż­na wszys­tkie bram­ki z meczów T-ME. W ramów­ce TVP1 oraz TVP Sport zna­jdzie się też miesięczne pod­sumowanie zma­gań na boiskach T-Mobile Ekstrak­lasy.

- Dzię­ki współpra­cy z Telewiz­ją Pol­ską nasze roz­gry­w­ki docier­a­ją do jeszcze szer­szego grona odbior­ców, a T-Mobile Ekstrak­lasa sta­je się coraz pop­u­larniejsza. Wyni­ki oglą­dal­noś­ci potwierdza­ją też, że kibice pol­u­bili mag­a­zyn „T-Mobile Ekstrak­lasa GOL”, który częs­to ma pon­ad czteromil­ionową wid­own­ię – mówi Marcin Ani­muc­ki, członek zarzą­du Ekstrak­lasy SA.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress