Ekstraklasowe podsumowanie transferowe cz. I

Zimowe okienko trans­fer­owe powoli zbliża się do koń­ca. Co praw­da do zamknię­cia pozostały jeszcze dwa tygod­nie, ale raczej głośniejszych trans­fer­ów już nie powin­niśmy się spodziewać. Wszys­tko co najlep­sze zimą, już raczej za nami. Spróbu­je­my to wszys­tko, co do ter­az się wydarzyło, podsumować.

16. CRACOVIA KRAKÓW

Najsłab­sza jesienią druży­na Ekstrak­lasy, Cra­covia Kraków, rozsz­erzyła swo­ją kadrę. W bram­ce nastąpiła swego rodza­ju wymi­ana. Z Marcin­em Caba­jem nie udało się przedłużyć kon­trak­tu, ale na bramkę ściąg­nię­to za dar­mo ze Śląs­ka Wrocław Woj­ciecha Kacz­mar­ka oraz Szy­mona Gąsińskiego z Polonii Bytom. Do Krakowa powró­cił też Piotr Giza, który wcześniej  rozwiązał kon­trakt z Legią Warszawa.

Za dar­mo także udało się ściągnąć Łukasza Nawotczyńskiego. Środ­kowy obroń­ca wcześniej wys­tępował w kieleck­iej Koronie. Inny środ­kowy obroń­ca — Łukasz Usza­lews­ki — opuś­cił Cra­cov­ię i odszedł do pier­ws­zoligowej Flo­ty Świnoujście.

Pasy kupiły także lewego defen­so­ra urod­zonego w Chorwacji, a reprezen­tu­jącego Bośnię i Herce­gow­inę — Bojana Puzi­ga­ca. Z wypoży­czenia do Zagłębia Sos­nowiec powró­cił napast­nik Jakub Snad­ny. Odszedł nato­mi­ast Bar­tosz Ślusars­ki. Powró­cił po kilkulet­niej prz­er­wie do Poz­na­nia, do Lecha.

Krakows­ki kierunek wybrał także Andraž Struna. Słowe­niec został zaku­pi­ony z FC Kop­er. Kole­jnym środ­kowym obrońcą, który wzmoc­nił Biał-czer­wonych jest urod­zony w Chorwacji, a posi­ada­ją­cy oby­wa­telst­wa serb­skie i boś­ni­ack­ie — Vule Trivunovic.

Z kolei z klubu odes­zli jeszcze: Tomasz Moskała (nie przedłużono kon­trak­tu), Radosław Matu­si­ak (do greck­iego Aster­a­su Tripo­lis), a także Dar­iusz Pawlusińs­ki, który wzmoc­nił pier­ws­zoligową Ter­mal­icę Nieciecza. Czy to wszys­tko sprawi, że KS Cra­covia po raz kole­jny rzutem na taśmę utrzy­ma się w lidze?

Sparin­gi: 3:0 Lech Poz­nań, 3:0 Warta Poz­nań, 3:3 Jagiel­lonia Białys­tok (Remes Cup Ekstra), 2:0 Warta Poz­nań, 1:0 Dol­can Ząb­ki, 0:1 NK Osi­jek, 1:0 Zbro­jov­ka Brno, 1:0 Mashal Muborak

15. ARKA GDYNIA

Arka Gdy­nia ma spory prob­lem z bramkarza­mi. A właś­ci­wie to już miała. Dwóch jej pod­sta­wowych bramkarzy — Nor­bert Witkows­ki i Andrzej Bledzews­ki odes­zli z klubu. Właś­ci­wie to zostali wyrzuceni za dopom­i­nanie się o nieureg­u­lowane pen­sje. Pier­wszy obrał kierunek grec­ki i dołączył do Irak­lisu Saloni­ki, a dru­gi jest jed­nym z kilku zimowych wzmoc­nień Warty Poznań.

Przez dłu­gi czas dzi­ałacze nie mogli znaleźć odpowied­niego golkipera. Kilku było na tes­tach, jed­nak dopiero ter­az pod­pisano kon­trakt z Marce­lo Moret­to — były bramkarzem Ben­fi­ki Lizbona. Drugim zimowym wzmoc­nie­niem Arki jest napast­nik rodem z Peru — Júnior Ross.

Sparin­gi: 4:3 GKS Katow­ice, 0:1 Jagiel­lonia Białys­tok, 0:1 Lech Poz­nań (Remes Cup Ekstra), 0:0 Young Boys Berno, 2:3 FC Sion, 1:3 FC Timisoara, 1:1 FK Homel, 0:2 FC Zoria Ługańsk, 1:1 FK Seni­ca, 1:1 FK Ventspils

14. RUCH CHORZÓW

Ruch Chorzów stracił przede wszys­tkim Macie­ja Sad­lo­ka. Stracił już latem, bo ten pod­pisał kon­trakt z Polonią Warsza­wa, ale przez pół roku wys­tępował jeszcze w Ruchu. Jego miejsce na środ­ku obrony może zająć świeżo pozyskany Željko Djo­kic. Posi­ada­ją­cy serb­skie i boś­ni­ack­ie oby­wa­telst­wo zawod­nik został kupi­ony z klubu Javor Ivan­ji­ca. Na środ­ku obrony może grać także Michał Steinke, który również ter­az dołączył do “Niebies­kich”.

Chor­zowian­ie stra­cili bramkarza. Krzysztof Pilarz nie przedłużył kon­trak­tu i odszedł za dar­mo do Korony Kielce. W bram­ce praw­dopodob­nie zagra świeżo pozyskany z Arisu Saloni­ki, dobrze znany w pol­skiej ekstrak­lasie, Michal Peskovic.

Ruch został wzmoc­niony także Markiem Zieńczukiem, który za dar­mo dołączył z Lechii Gdańsk. Jovan Ninkovic, z kolei, powró­cił z wypoży­czenia do KSZO Ostrowiec. Dami­an Świerblews­ki został wypoży­c­zony do Dol­canu Ząb­ki. Chorzów opuś­cił jeszcze Piotr Kieruzel, który wzmoc­nił Wartę Poznań.

Sparin­gi: 2:0 Rozwój Katow­ice, 2:2 Podbeskidzie Biel­sko-Biała, 0:0 Piast Gli­wice, 1:0 Dol­can Ząb­ki, 0:0 Wos­tok Oskemen

13. POLONIA BYTOM

Polo­nia Bytom to chy­ba naj­bied­niejszy klub w Ekstrak­lasie. Nie ma co liczyć więc, na jakieś spek­taku­larne trans­fery. Zawod­ni­cy przede wszys­tkim odchodzili z klubu. Vladimir Milenkovic i Jacek Falkows­ki zostali prze­sunię­ci do drużyny Młodej Ekstrak­lasy. Arka­diusz Mysona i Tomasz Mikoła­jczak powró­cili z wypoży­czenia do swo­jego macierzys­tego klubu. Kole­jno do Lechii Gdańsk i Lecha Poznań.

Szy­mon Gąsińs­ki wzmoc­nił Cra­cov­ię Kraków, o czym moż­na przeczy­tać wyżej. Maciej Bykows­ki odszedł do Łódzkiego Klubu Sportowego, Szy­mon Sawala do GKS‑u Bełchatów, a Piotr Tomasik do Flo­ty Świnoujście.

Polonię wzmoc­nili czterej piłkarze. Bramkarz Sew­eryn Kiełpin powró­cił z wypoży­czenia do Ruchu Radzionków. Do Byto­mia z Jagiel­lonii Białys­tok wypoży­czeni zostali: boczny obroń­ca Krzysztof Król  oraz napast­nik Prze­mysław Try­tko. Jedynym zaku­pem jest Łukasz Tymińs­ki. Pomoc­nik poprzed­nio grał w Śląsku Wrocław.

Polo­nia pod wzglę­dem finan­sowym na pewno nie jest na poziomie (nawet pol­skiej) Ekstrak­lasy. Jed­nak na szczęś­cie w fut­bolu kasa nie gra.

Sparin­gi: 0:0 Energie Cot­tbus, 1:0 Raków Częs­to­chowa, 1:0 Zagłę­bie Sos­nowiec, 1:1 Dol­can Ząb­ki, 4:2 Podbeskidzie Biel­sko-Biała, 1:0 Inter Zapre­sić, 1:0 Uni­ver­si­tatea Cluj, 0:1 FC Koper

Tak właśnie wyglą­da lista trans­fer­owa w zimowym okienku trans­fer­owym czterech najsłab­szych drużyn ekstrak­lasy po 15. kole­jkach sezonu 2010/11. Czy któreś z tych drużyn spad­ną? Jest to bard­zo praw­dopodob­ne. W najtrud­niejszej sytu­acji zna­j­du­je się Cra­covia, która ma już sporą stratę do bez­piecznej stre­fy. To, czy się ten klub utrzy­ma i czy zimowe trans­fery pomogły, dowiemy się już pod koniec maja.

Wkrótce kole­jne zespoły Ekstrak­lasy. Zaprasza­my do odwiedza­nia LechNews.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress