Ekstraklasowe podsumowanie transferowe cz. I

Zimowe okienko trans­fer­owe powoli zbliża się do koń­ca. Co praw­da do zamknię­cia pozostały jeszcze dwa tygod­nie, ale raczej głośniejszych trans­fer­ów już nie powin­niśmy się spodziewać. Wszys­tko co najlep­sze zimą, już raczej za nami. Spróbu­je­my to wszys­tko, co do ter­az się wydarzyło, podsumować.

16. CRACOVIA KRAKÓW

Najsłab­sza jesienią druży­na Ekstrak­lasy, Cra­covia Kraków, rozsz­erzyła swo­ją kadrę. W bram­ce nastąpiła swego rodza­ju wymi­ana. Z Marcin­em Caba­jem nie udało się przedłużyć kon­trak­tu, ale na bramkę ściąg­nię­to za dar­mo ze Śląs­ka Wrocław Woj­ciecha Kacz­mar­ka oraz Szy­mona Gąsińskiego z Polonii Bytom. Do Krakowa powró­cił też Piotr Giza, który wcześniej  rozwiązał kon­trakt z Legią Warszawa.

Za dar­mo także udało się ściągnąć Łukasza Nawotczyńskiego. Środ­kowy obroń­ca wcześniej wys­tępował w kieleck­iej Koronie. Inny środ­kowy obroń­ca — Łukasz Usza­lews­ki — opuś­cił Cra­cov­ię i odszedł do pier­ws­zoligowej Flo­ty Świnoujście.

Pasy kupiły także lewego defen­so­ra urod­zonego w Chorwacji, a reprezen­tu­jącego Bośnię i Herce­gow­inę — Bojana Puzi­ga­ca. Z wypoży­czenia do Zagłębia Sos­nowiec powró­cił napast­nik Jakub Snad­ny. Odszedł nato­mi­ast Bar­tosz Ślusars­ki. Powró­cił po kilkulet­niej prz­er­wie do Poz­na­nia, do Lecha.

Krakows­ki kierunek wybrał także Andraž Struna. Słowe­niec został zaku­pi­ony z FC Kop­er. Kole­jnym środ­kowym obrońcą, który wzmoc­nił Biał-czer­wonych jest urod­zony w Chorwacji, a posi­ada­ją­cy oby­wa­telst­wa serb­skie i boś­ni­ack­ie — Vule Trivunovic.

Z kolei z klubu odes­zli jeszcze: Tomasz Moskała (nie przedłużono kon­trak­tu), Radosław Matu­si­ak (do greck­iego Aster­a­su Tripo­lis), a także Dar­iusz Pawlusińs­ki, który wzmoc­nił pier­ws­zoligową Ter­mal­icę Nieciecza. Czy to wszys­tko sprawi, że KS Cra­covia po raz kole­jny rzutem na taśmę utrzy­ma się w lidze?

Sparin­gi: 3:0 Lech Poz­nań, 3:0 Warta Poz­nań, 3:3 Jagiel­lonia Białys­tok (Remes Cup Ekstra), 2:0 Warta Poz­nań, 1:0 Dol­can Ząb­ki, 0:1 NK Osi­jek, 1:0 Zbro­jov­ka Brno, 1:0 Mashal Muborak

15. ARKA GDYNIA

Arka Gdy­nia ma spory prob­lem z bramkarza­mi. A właś­ci­wie to już miała. Dwóch jej pod­sta­wowych bramkarzy — Nor­bert Witkows­ki i Andrzej Bledzews­ki odes­zli z klubu. Właś­ci­wie to zostali wyrzuceni za dopom­i­nanie się o nieureg­u­lowane pen­sje. Pier­wszy obrał kierunek grec­ki i dołączył do Irak­lisu Saloni­ki, a dru­gi jest jed­nym z kilku zimowych wzmoc­nień Warty Poznań.

Przez dłu­gi czas dzi­ałacze nie mogli znaleźć odpowied­niego golkipera. Kilku było na tes­tach, jed­nak dopiero ter­az pod­pisano kon­trakt z Marce­lo Moret­to — były bramkarzem Ben­fi­ki Lizbona. Drugim zimowym wzmoc­nie­niem Arki jest napast­nik rodem z Peru — Júnior Ross.

Sparin­gi: 4:3 GKS Katow­ice, 0:1 Jagiel­lonia Białys­tok, 0:1 Lech Poz­nań (Remes Cup Ekstra), 0:0 Young Boys Berno, 2:3 FC Sion, 1:3 FC Timisoara, 1:1 FK Homel, 0:2 FC Zoria Ługańsk, 1:1 FK Seni­ca, 1:1 FK Ventspils

14. RUCH CHORZÓW

Ruch Chorzów stracił przede wszys­tkim Macie­ja Sad­lo­ka. Stracił już latem, bo ten pod­pisał kon­trakt z Polonią Warsza­wa, ale przez pół roku wys­tępował jeszcze w Ruchu. Jego miejsce na środ­ku obrony może zająć świeżo pozyskany Željko Djo­kic. Posi­ada­ją­cy serb­skie i boś­ni­ack­ie oby­wa­telst­wo zawod­nik został kupi­ony z klubu Javor Ivan­ji­ca. Na środ­ku obrony może grać także Michał Steinke, który również ter­az dołączył do “Niebies­kich”.

Chor­zowian­ie stra­cili bramkarza. Krzysztof Pilarz nie przedłużył kon­trak­tu i odszedł za dar­mo do Korony Kielce. W bram­ce praw­dopodob­nie zagra świeżo pozyskany z Arisu Saloni­ki, dobrze znany w pol­skiej ekstrak­lasie, Michal Peskovic.

Ruch został wzmoc­niony także Markiem Zieńczukiem, który za dar­mo dołączył z Lechii Gdańsk. Jovan Ninkovic, z kolei, powró­cił z wypoży­czenia do KSZO Ostrowiec. Dami­an Świerblews­ki został wypoży­c­zony do Dol­canu Ząb­ki. Chorzów opuś­cił jeszcze Piotr Kieruzel, który wzmoc­nił Wartę Poznań.

Sparin­gi: 2:0 Rozwój Katow­ice, 2:2 Podbeskidzie Biel­sko-Biała, 0:0 Piast Gli­wice, 1:0 Dol­can Ząb­ki, 0:0 Wos­tok Oskemen

13. POLONIA BYTOM

Polo­nia Bytom to chy­ba naj­bied­niejszy klub w Ekstrak­lasie. Nie ma co liczyć więc, na jakieś spek­taku­larne trans­fery. Zawod­ni­cy przede wszys­tkim odchodzili z klubu. Vladimir Milenkovic i Jacek Falkows­ki zostali prze­sunię­ci do drużyny Młodej Ekstrak­lasy. Arka­diusz Mysona i Tomasz Mikoła­jczak powró­cili z wypoży­czenia do swo­jego macierzys­tego klubu. Kole­jno do Lechii Gdańsk i Lecha Poznań.

Szy­mon Gąsińs­ki wzmoc­nił Cra­cov­ię Kraków, o czym moż­na przeczy­tać wyżej. Maciej Bykows­ki odszedł do Łódzkiego Klubu Sportowego, Szy­mon Sawala do GKS‑u Bełchatów, a Piotr Tomasik do Flo­ty Świnoujście.

Polonię wzmoc­nili czterej piłkarze. Bramkarz Sew­eryn Kiełpin powró­cił z wypoży­czenia do Ruchu Radzionków. Do Byto­mia z Jagiel­lonii Białys­tok wypoży­czeni zostali: boczny obroń­ca Krzysztof Król  oraz napast­nik Prze­mysław Try­tko. Jedynym zaku­pem jest Łukasz Tymińs­ki. Pomoc­nik poprzed­nio grał w Śląsku Wrocław.

Polo­nia pod wzglę­dem finan­sowym na pewno nie jest na poziomie (nawet pol­skiej) Ekstrak­lasy. Jed­nak na szczęś­cie w fut­bolu kasa nie gra.

Sparin­gi: 0:0 Energie Cot­tbus, 1:0 Raków Częs­to­chowa, 1:0 Zagłę­bie Sos­nowiec, 1:1 Dol­can Ząb­ki, 4:2 Podbeskidzie Biel­sko-Biała, 1:0 Inter Zapre­sić, 1:0 Uni­ver­si­tatea Cluj, 0:1 FC Koper

Tak właśnie wyglą­da lista trans­fer­owa w zimowym okienku trans­fer­owym czterech najsłab­szych drużyn ekstrak­lasy po 15. kole­jkach sezonu 2010/11. Czy któreś z tych drużyn spad­ną? Jest to bard­zo praw­dopodob­ne. W najtrud­niejszej sytu­acji zna­j­du­je się Cra­covia, która ma już sporą stratę do bez­piecznej stre­fy. To, czy się ten klub utrzy­ma i czy zimowe trans­fery pomogły, dowiemy się już pod koniec maja.

Wkrótce kole­jne zespoły Ekstrak­lasy. Zaprasza­my do odwiedza­nia LechNews.pl

Kursy na mecze Lecha

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Udinese Calcio - Istra 1961

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

Voltigeurs de Châteaubriant - Angers

Mecz towarzyski

17/07/2024 14:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.