Fatalna frekwencja na Lechu

Przed sezonem sprzedano nieco pon­ad 9 tysię­cy kar­netów. Na pier­wszym meczu przy Buł­garskiej na try­bunach pojaw­iło się 18200 kibiców “Kole­jorza”, jed­nak już tydzień później pod­czas spotka­nia z Jagiel­lonią było ich tylko 10389. To jeden z naj­gorszych wyników Lecha od cza­su fuzji, a więc pon­ad 5 lat. Tylko raz w tym okre­sie na meczu w Poz­na­niu było mniej kibiców…

Gdy na Buł­garską w 2007 roku przy­jechał Górnik Łęczną, lecz wtedy również bari­era 10 tysię­cy fanów została przekroczona.

Na taki rezul­tat wpływ na kil­ka czyn­ników. Pier­wszym z nich jest cena kar­netów, która zdaniem wielu kibiców jest niead­ek­wat­na do wyników zespołu, który w poprzed­nim sezonie rozczarował i zajął dopiero 5. miejsce w Ekstrak­lasie. Drugim może być słabe wyni­ki w dwóch ostat­nich spotka­ni­ach: prze­ci­wko Górnikowi na wyjeździe i przed tygod­niem z Wisłą. Kole­jnym trwa­ją­cy protest Grup Kibi­cows­kich Lecha, które “odpuś­ciły” to spotkanie i nie pojaw­iły się na mecze. Po raz pier­wszy od niepamięt­nych cza­sów pier­wszy poziom drugiej try­buny świecił pustkami.

Niegdyś bile­ty na mecze Lecha, gdy jego sta­dion mógł pomieś­cić 13 tysię­cy widzów, były towarem defi­cy­towym. Ter­az jest jed­nak inaczej i obiekt przy Buł­garskiej pod­czas wczo­ra­jszego meczu nie zapełnił się nawet w 25%. To bard­zo sła­by wynik, biorąc pod uwagę sprzedaż kar­netów, która mogła­by sug­erować, że frek­wenc­ja w Poz­na­niu będzie nieco wyższa.

Dla władz Lecha to jas­ny syg­nał od kibiców. Widok pustego sta­dion “Kole­jorza” jest smut­ny, ale również bard­zo wymowny.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress