Football Academy i Socatocs współpracują z Lechem

Jak wcześniej infor­mowal­iśmy, Lech Poz­nań pod­pisał dzisi­aj umowę z dwoma pod­mio­ta­mi. Fir­mą Foot­ball Acad­e­my oraz Soca­tocs, które zaj­mu­ją się szkole­niem i roz­wo­jem dziec­ka nawet od 6 miesią­ca życia w przy­pad­ku pod­mio­tu Soca­tocs. – My jed­nak chce­my sku­pi­ać się na roz­wo­ju chłopców w wieku 5 roku życia – pod­kreśla Piotr Łukaszews­ki, koor­dy­na­tor szkole­nia młodzieży w „Kole­jorzu”.

- Cieszymy się na taką współpracę, to posz­erze­nie naszej ofer­ty dla dzieci, które chcą trenować z naszym klubem. Ważnym punk­tem jest obniżony wiek szkole­nia zawod­ników. Do tej pory szkolimy dzieci od 7 roku życia, a jed­ną grupę w wieku 6 lat. Te dwa pod­mio­ty zaj­mu­ją się szkole­niem na niższym poziomem – zaz­naczył Piotr Łukaszewski.

Pier­wszym z nich jest Foot­ball Acad­e­my, pow­stały przy ang­iel­skim klu­bie Bolton, który zaj­mu­je się szkole­niem od 4 do 12 roku życia. – W Lechu kon­cen­trować będziemy się na przedziale wiekowym 4–6. Prag­niemy dostar­czyć takich zawod­ników — przyz­na­je Jarosław Deren­gows­ki. — Zgłosil­iśmy się do najlep­szego klubu w Polsce i zapro­ponowal­iśmy współprace — dodał.

Obec­nie ten pod­miot dys­ponu­je 30 ośrod­ka­mi szkole­niowy­mi w Polsce, głównie na tere­nie Wielkopol­s­ki. - Dla nas najważniejsza jest unika­towa jakość treningu, najlep­szy sprzęt, a także boiska – zauważa Jarosław Deren­gows­ki. – Nasza pra­ca opiera się na wzor­cach zachod­nich, częs­to sięgamy do mate­ri­ałów niemiec­kich tren­erów, które w naszym odczu­ciu są bard­zo wartoś­ciowe – mówi z kolei Paweł Jędrzejewski.

Lech chce jed­nak wyko­rzys­tać, jako fun­da­ment dla Foot­ball Acad­e­my, współpracę z Soca­tocs. To brazyli­js­ki sys­tem szkole­nia dzieci od 6 miesią­ca życia do 5 roku życia. Szkół­ki tego pod­mio­tu zna­j­du­ją się 55 kra­jach, posi­ada­ją oni 800 szkółek, w których trenu­je 2 mln dzieci i rodziców.

- Na takie zaję­cia rodz­ic przy­chodzi z dzieck­iem. We współpra­cy z Lechem nastaw­iamy na rozwój dzieci pod wzglę­dem sportowym i psy­chicznym. Chce­my stworzyć pod­stawy nau­ki gry w piłkę w wieku 7 lat – zaz­nacza Daniel Dwer­nic­ki, odpowiedzial­ny za poz­nańs­ki ośrodek. — W wieku 6 miesię­cy dziecko ćwiczy z rodzi­ca­mi i wykonu­je zada­nia korek­cyjne, które pozwala­ją na szyb­szy rozwój fizy­czny – dodaje.

 

Kursy na mecze Lecha

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.