01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.20godz.40min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Galeria: Rozdanie nagród w konkursie “Chwała Powstańcóm”

powstanie wielkopolskie chwala bohateromWczo­raj wczes­nym popołud­niem roz­dano nagrody w konkur­sie plas­ty­cznym “Chwała Pow­stań­com — Pow­stanie Wielkopol­skie 1918/1919 ocza­mi najmłod­szych”. Wyróżnione dzieci ode­brały od przed­staw­icieli Sto­warzyszenia Wiara Lecha dyplomy oraz drob­ne upominki.

Konkurs zor­ga­ni­zowano po raz dru­gi. Przez blisko dwa miesiące dzieci ze Szkół Pod­sta­wowych z całej Wielkopol­s­ki mogły przesyłać prace rysunkowe o tem­atyce pow­stańczej. Jego celem było zain­tere­sowanie najmłod­szych tem­atyką powstańczą.

Poza roz­daniem nagród dzieci wraz z rodzi­ca­mi miały możli­wość obe­jrzenia aktu­al­nej wys­tawy, które zna­j­dowały się w Odwachu — miejs­cu, w którym roz­dano nagrody (gry, plakaty, sza­li­ki, książ­ki itp.). Najwięk­szym zain­tere­sowaniem najmłod­szych cieszyły się inter­ak­ty­wne eksponaty.

Dla Dzieci Klub Seniorów Lot­nict­wa im. Wandy Mod­li­bowskiej przy­go­tował nagrodę spec­jal­ną. Na autorów prac o Ław­icy czeka lot samolotem. Swo­ją obec­noś­cią nagrod­zonych zaszczy­cił p. Lud­wik Misiek, kom­bat­ant AK oraz szy­bow­cowy reko­rdzista świa­ta, którzy przekazał także swo­je książki.

Autorką zdjęć jest Gosia Gorzyńska.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.