21.05.2022, g. 15:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Zagłębie Lubin
Do meczu pozostało:
0dn.15godz.56min.
11.48 X4.30 25.80 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Goryczka w tym piwie, odbijać się będzie czkawką

- Pyta­nia będziecie mieli do tren­era gospo­darzy – przyz­nał na zakończe­nie kon­fer­encji pra­sowej tren­er Podbeskidzia Biel­sko-Biała, Robert Kasper­czyk. Pytań jest wiele, ale co z tego, sko­ro opiekun „Kole­jorza” na proste pytanie nie potrafi odpowiedzieć. Trud­no przyz­nać, czy to sposób na chowanie głowy w piasek, czy nieu­miejęt­ność zrozu­mienia prostych zdań.

 

Zaczni­jmy jed­nak od początku. Panie tren­erze, każdy mecz jest cięż­ki, bez wzglę­du na to, kto jest rywalem. Każdy prze­ci­wnik jest także inny, ale o tym wie nawet laik futbolu.

Druży­na, która przez ostat­nie kil­ka lat opier­ała swo­ją siłę na skrzy­dłach i na nich kon­struowała najwięk­sze zagroże­nie, dzisi­aj ich w ogóle nie posi­a­da, a wys­taw­ian­ie na lewej pomo­cy Štili­cia, to opty­czne złudze­nie. W rzeczy­wis­toś­ci Lech gra pię­cioma zawod­nika­mi w środ­ku pola, a mimo to pojaw­ia się tam dość duża dziu­ra, którą bezwzględ­nie potrafią wyko­rzys­tać rywale.

W kole­jnych meczach szkole­niowiec z duża łat­woś­cią wys­taw­iał zawod­ników na nowych i niez­nanych dla nich pozy­c­jach, przez co czu­ją się oni źle i zada­nia, jakie zostały im nakreślone, nie mają prawa być dobrze real­i­zowane. Zresztą, gdy w następ­nym meczu zostaną desyg­nowani do wys­tępu w innym sek­torze boiska ich zada­nia będą też zgoła inne. O kłopo­ty w takiej sytu­acji nie trudno.

Innym prob­le­mem, jakiego nie trud­no nie zauważyć jest zmi­ana Semi­ra Štil­i­ca. Po spotka­niu ze Śląskiem pomoc­nik Lecha powiedzi­ał: — Gram albo 90 min­ut albo mnie wcale. Dość odważne sfor­mułowanie, które należy potrak­tować jako skrót myślowy. Wiado­mo, co Boś­ni­ak miał na myśli. Pomoc­nik „Kole­jorza” jest piłkarzem nietuzinkowym, który jed­nym zagraniem potrafi przesądz­ić o wyniku meczu. Gdy­by został zdję­ty z boiska w meczu z Jagiel­lonią zapewne mielibyśmy przy­na­jm­niej dwa punk­ty mniej.

Pytań o grę Lecha jest wiele, ale ich zadawanie naczel­ne­mu opiekunowi Lecha, mija się z celem. Nie odpowie on na nie, nie rozwieje naszych wąt­pli­woś­ci. A ja? Również nie potrafię racjon­al­nie wytłu­maczyć tego, co dzieje się na boisku.

Nie potrze­ba także wielkiej matem­aty­ki, aby zauważyć, że po przyjś­ciu Bakero do Lecha, zespół i owszem, awan­sował na wyższe miejsce w lidze, ale i stra­ta punk­towa do Wisły pow­ięk­szyła się o zaled­wie… sie­dem punktów.

Tren­er naważył piwa i powinien je ter­az wyp­ić. A że gorycz­ki jest w tym przy­pad­ku dużo, to nie będzie to lekkie zadanie. José czeka ter­az trudne zadanie. A my? Nie może­my nieste­ty zro­bić nic.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.