Grand Prix Errea Cup 2012

10 i 11 mar­ca w Poz­na­niu odbędzie się turniej chary­taty­wny z cyk­lu Grand Prix Errea Cup 2012. Celem imprezy jest zebranie pieniędzy dla chorej Mar­tyn­ki Karpińskiej. Pod­czas turnieju będzie moż­na wziąć udzi­ał w licy­tac­jach mec­zowych koszulek Lecha z auto­grafa­mi. LechNews.pl objął patronat medi­al­ny nad tym wydarzeniem.

Zawody odbędą się na hali Zespołu Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych z Odd­zi­ała­mi Inte­gra­cyjny­mi nr 2 przy ul. Żonkilo­wej 34. Orga­ni­za­torem turnieju jest sklep Futbolplanet.pl. Zapisy i infor­ma­c­je o turnieju dostęp­ne są w sklepie sportowym Futbolplanet.pl przy ul. Gło­gowskiej 137 w Poz­na­niu, tel. 61 866 74 53, 790 425 442; email: [email protected] Ilość miejsc jest ogranic­zona, decy­du­je kole­jność zgłoszeń. Wpisowe na turniej (od drużyny) wynosi 700 złotych.

Wszys­tkie drużyny będą rywal­i­zowały o cenne nagrody (pula nagród: 8000 zł!), puchary i medale. Prowad­zona również sprzedaż drob­nych gadżetów (dłu­gopisy, smy­cze itp.), których zakup będzie pre­miowany podarunk­iem od spon­sorów (pił­ki, koszul­ki, gadże­ty Lecha Poz­nań i inne). Cała kwo­ta uzyskana ze sprzedaży oraz licy­tacji trafi na kon­to rodz­iców chorej Mar­tyn­ki. Więcej infor­ma­cji na tem­at Mar­tyn­ki — http://dla-martynki.blog.onet.pl/.

Pod­czas trwa­nia turnieju do dys­pozy­cji drużyn będą szat­nie oraz bufet, w którym dla każdej z drużyn wydawany będzie ciepły posiłek i woda. Praw­idłowy prze­bieg zma­gań piłkars­kich zapewni pro­fesjon­al­na obsłu­ga sędziows­ka, do dys­pozy­cji zawod­ników będzie także opieka medy­cz­na. Prze­bieg turnieju poprowadzi kon­fer­an­sjer, który zad­ba również o oprawę muzy­czną. Zaprosze­nie oraz relac­je z turnieju zapewnią patroni medi­al­ni — zaprasza­my do słucha­nia radia Plan­e­ta fm, gdzie przekazy­wane będą infor­ma­c­je doty­czące turnieju oraz odwiedza­nia stron inter­ne­towych mmpoznan.pl, lechita.net i LechNews.pl.

Więcej infor­ma­cji o turnieju – www.erreacup.pl

Patronat medi­al­ny nad imprezą objęły mmpoznan.pl, lechita.net, LechNews.pl i Planeta.fm.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress