Hałasik: Nikogo bym nie wyrzucał

Hałasik: Nikogo bym nie wyrzucał

Zaprasza­my do drugiego odcin­ka naszego cyk­lu.  Ostat­nie miesiące w Kole­jorzu pod­sumowu­je dzi­en­nikarz radiowy, Grze­gorz Hałasik (Radio Merkury). 

Piłkarze na jakie pozy­c­je powin­ni trafić zimą do Lecha?

Grze­gorz Hałasik (Radio Merkury) — Właś­ci­wie, to w każdym oknie trans­fer­owym do każdej szanu­jącej się drużyny powin­ni dołączać piłkarze na każdej pozy­cji. W zależnoś­ci od potrzeb może to być wyróż­ni­a­ją­ca się młodzież lub poważne wzmoc­nienia. Jeżeli chodzi o Lecha, to zakłada­jąc, że jest to druży­na potrze­bu­ją­ca ław­ki rez­er­wowych równie sil­nej jak pier­wszy skład, to potrzeb­ne są trans­fery od obrony do ataku.

Którzy zawod­ni­cy obec­nej kadry powin­ni pożeg­nać się z zespołem?

- Niko­go bym nie wyrzu­cał. Cho­ci­aż nie wiem, czy niek­tórym zawod­nikom dobrze by nie zro­biło wypoży­cze­nie lub stała zmi­ana kli­matu. Może Vojo Ubi­parip w innym klu­bie będzie miał po pros­tu więcej szczęś­cia? Ale z drugiej strony, gdy jest zdrowy i w dobrej formie potrafi strze­lać gole. Na pewno nie powinien odchodz­ić, gdy nie pojawi się nowy wartoś­ciowy napast­nik. Jeżeli Lech kogoś do ataku kupi, to Vojo będzie miał prob­le­my z miejscem w składzie, wtedy, dla jego dobra, musi zostać wypoży­c­zony. Z innych zawod­ników każdy może się przy­dać w więk­szym lub mniejszym wymiarze.

Maciej Sko­rża przez cztery miesiące pra­cy w Lechu testował młodych zawod­ników. Który z nich powinien dostać szanse gry w pier­wszym zespole?

- Przede wszys­tkim częś­ciej bym widzi­ał na boisku młodzież, która już zas­makowała ekstrak­lasy. Jan Bednarek to taki przykład pier­wszy z brzegu.

Jaki Lech powinien postaw­ić przed sobą cel wios­ną? Wal­ka o puchary czy mimo wszys­tko mistrzostwo?

- Mis­tr­zost­wo! Wprawdzie ubiegły sezon pokazał, że podzi­ał punk­tów niewiele daje, ale w tym roku sytu­ac­ja jest ciut inna, bym powiedzi­ał lep­sza. Stra­ta do Legii wynosi sześć punk­tów, a w rundzie rewanżowej lid­er przy­jeżdża na Buł­garską. No i na szczęś­cie dla Lecha przed poz­na­ni­aka­mi w tabeli są tylko dwie drużyny. His­to­ria pokazu­je, że pogoń jest nieskutecz­na, gdy trze­ba wyprzedz­ić zbyt liczny pele­ton, nawet gdy stra­ta punk­towa jest niewielka.

Który z bramkarzy powinien wios­ną bronić w Lechu — Burić, Gos­tom­s­ki czy Kotorowski?

- Druży­na z najwyższy­mi aspirac­ja­mi powin­na mieć bramkarza, który wybroni “coś na górkę”, o którym moż­na powiedzieć, że wygrał mecz. TakHałasik: im bramkarzem jest Jaśmin Burić, gdy nie nęka­ją go kon­tuz­je. Nie mniej, Lech na tej pozy­cji ma wiel­ki kom­fort i wios­nę powinien zacząć ten, który najlepiej wypad­nie w sparingach.

Czy jest w Lechu piłkarz, który zasługu­je na szczególne pochwały?

- Wielu zawod­nikom moż­na wys­taw­ić pozy­ty­wną ocenę, którą burzy jed­nak fatal­ny początek z pucharowym bla­mażem. Nie wiem, czy w szkol­nej skali wys­taw­iłbym komuś ocenę bard­zo dobrą. Jeżeli mam już chwal­ić, to z wielką przy­jem­noś­cią oglą­dam zawsze piłkarzy charak­teryzu­ją­cych się ele­gancką grą. W Lechu taki­mi są na pewno Jevtić i Hamalainen. Cza­sem jed­nak patrzymy na nich z niedosytem, wiedząc jakie mają umiejęt­noś­ci, ale gdy o opinię spy­ta się kogoś z zewnątrz, kto Lecha oglą­da spo­rady­cznie, to słyszy się “ochy i achy”. Wtedy utwierdzam się w przeko­na­niu, że są to piłkarze nietuzinkowi. Kto jeszcze? Nie zaw­iedli Pawłows­ki i Linet­ty, radzili sobie Kędzio­ra i Kow­nac­ki. Do formy wraca Kamińs­ki, zaczy­na ją pokazy­wać Ara­ju­uri, nie moż­na nie zauważyć błysków Formel­li, dru­gi odd­ech zła­pał Henriquez.

Kursy na mecze Lecha

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.