31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.4godz.59min.
13.00 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Hamalainen: Teraz nie możemy się poddać

Hamalainen: Teraz nie możemy się poddać

Początek sezonu nie należy do drużyny mis­trza Pol­s­ki. Lech Poz­nań zaj­mu­je prze­dostat­nie miejsce w ligowej tabeli. Takiego otwar­cia ligi nikt się nie spodziewał.

- Ciężko jest znaleźć jakiekol­wiek słowa, by wytłu­maczyć to, co się dzieje. Nic nie idzie po naszej myśli – przyz­na­je po spotka­niu z Podbeskidziem Kasper Hamalainen.

Lech zawodzi w tym sezonie ze skutecznoś­cią. Bramek nie strzela nikt. Z napast­nika­mi Kole­jorza na czele. - Stwarza­my sobie sytu­acje, ale nie zdoby­wamy bramek. W tym momen­cie jest to ogrom­ny prob­lem – doda­je fińs­ki zawodnik.

W spotka­niu z Podbeskidziem zawod­ni­cy mis­trza Pol­s­ki stworzyli sobie mnóst­wo okazji strz­elec­kich. Żad­na z nich nie okaza­ła się jed­nak skutecz­na. — Cza­sa­mi fut­bol taki jest, że nic nie idzie po two­jej myśli. Jest to również ciężkie dla zawod­ników. Myślę, że zawal­czyliśmy dzisi­aj, mieliśmy swo­je szan­sę, próbowal­iśmy strzelić bramkę, ale nie potrafil­iśmy tego zro­bić – zaz­nacza Hamalainen.

Lech w niczym nie przy­pom­i­na drużyny, która jeszcze kil­ka miesię­cy temu bila się z Legią Warsza­wa o mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Jeszcze na początku lip­ca, gdy Kole­jorz roz­gry­wał mecz o Super­puchar wydawało się, że wszys­tko z for­mą lechitów jest w najlep­szym porząd­ku. Liga zwery­fikowała boleśnie for­mę poz­na­ni­aków.  — To nie jest wina ani treningu, ani sytu­acji boiskowych. Po pros­tu gdzieś się zacięliśmy. Myślę, że potrze­bu­je­my po pros­tu jed­nej bram­ki, która zwol­ni blokadę. Sam oso­biś­cie byłem w takiej sytu­acji wcześniej i wiem, że ter­az potrze­ba nam jed­nej bram­ki, jed­nego zwycięst­wa, by odmienić zespół – oce­nia Fin.

W sobot­nim spotka­niu skończyła się cier­pli­wość kibiców „Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy”, którzy w końców­ce meczu powiedzieli kil­ka słów w kierunku piłkarzy.  — Potrafię zrozu­mieć, że kibice oczeku­ją od nas o wiele lep­szej gry i lep­szych wyników. W zeszłym sezonie zdobyliśmy mis­tr­zost­wo i ter­az kibice chcieli­by tego samego. Myślę, że dzisi­aj próbowal­iśmy wszys­tkiego, by zdobyć bramkę, ale to się nieste­ty nie udało. Naprawdę ciężko jest cokol­wiek powiedzieć. Nas­tały ciężkie cza­sy, ale trze­ba się pod­nieść i próbować strze­lać bramki – zaz­nacza Hamalainen. - Myślę, że w takich słab­szych momen­tach druży­na sta­je się sobie jeszcze bliższa i fakt, że musimy się pod­nieść z tego razem powodu­je, że będziemy jeszcze bardziej zży­ci. Ter­az nie może­my się pod­dać – kończy reprezen­tant Finlandii.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.