02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.3godz.51min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Hellmann partnerem logistycznym Lecha. Oficjalnie poznamy go jutro

Moglibyśmy napisać, że dowiedzieliśmy się czegoś nie­ofic­jalne albo, że pewne źródła zbliżone do klubu mówią o czymś, ale to niepotrzeb­ne. Jutro o 12:30 w siedz­i­bie klubu zostanie przed­staw­iony nowy part­ner logisty­czny Lecha Poz­nań. Z dużą dozą praw­dopodobieńst­wa moż­na przy­puszczać, że będzie to fir­ma Hell­mann World­wide Logis­tics. Skąd to przekonanie?

Fir­ma, która ma zostać zaprezen­towana, jak wspom­nieliśmy, ma zaj­mować się sze­roko pojętą logistyką. Do tej pory próżno było szukać w liś­cie spon­sorów czy też part­nerów klubu przed­siębiorstwa, które zaj­mowało się podob­ną dziedz­iną. Poz­namy więc nowego part­nera logisty­cznego, jak może­my przeczy­tać w mailu od rzecznicz­ki klubu z zaprosze­niem na kon­fer­encję pra­sową, na której poz­namy szczegóły umowy, pod­sta­wowe warun­ki współpra­cy i usłyszymy zapewne wypowiedzi prezesów klubu i firmy, o której mowa.

Jak zazwyczaj bywa w przy­pad­ku nowych spon­sorów czy też part­nerów klubu fir­ma zna­j­du­je swo­je miejsce na bil­bor­dach oraz mate­ri­ałach pro­mo­cyjnych klubu. Nie inaczej będzie, a w zasadzie już jest, w tym przy­pad­ku. Na ofic­jal­nej strony klubu, a dokład­niej mówiąc, w jej stopce wid­nieje już logo naszego part­nera logisty­cznego, a ponieważ nie mieliśmy do tej pory żad­nego w tej dziedzinie, moż­na zakładać, że to właśnie fir­ma, która ma zostać jutro zaprezen­towana. Na tym logo wid­nieje nazwa wcześniej wspom­ni­anej firmy:

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.