Hellmann partnerem logistycznym Lecha. Oficjalnie poznamy go jutro

Moglibyśmy napisać, że dowiedzieliśmy się czegoś nie­ofic­jalne albo, że pewne źródła zbliżone do klubu mówią o czymś, ale to niepotrzeb­ne. Jutro o 12:30 w siedz­i­bie klubu zostanie przed­staw­iony nowy part­ner logisty­czny Lecha Poz­nań. Z dużą dozą praw­dopodobieńst­wa moż­na przy­puszczać, że będzie to fir­ma Hell­mann World­wide Logis­tics. Skąd to przekonanie?

Fir­ma, która ma zostać zaprezen­towana, jak wspom­nieliśmy, ma zaj­mować się sze­roko pojętą logistyką. Do tej pory próżno było szukać w liś­cie spon­sorów czy też part­nerów klubu przed­siębiorstwa, które zaj­mowało się podob­ną dziedz­iną. Poz­namy więc nowego part­nera logisty­cznego, jak może­my przeczy­tać w mailu od rzecznicz­ki klubu z zaprosze­niem na kon­fer­encję pra­sową, na której poz­namy szczegóły umowy, pod­sta­wowe warun­ki współpra­cy i usłyszymy zapewne wypowiedzi prezesów klubu i firmy, o której mowa.

Jak zazwyczaj bywa w przy­pad­ku nowych spon­sorów czy też part­nerów klubu fir­ma zna­j­du­je swo­je miejsce na bil­bor­dach oraz mate­ri­ałach pro­mo­cyjnych klubu. Nie inaczej będzie, a w zasadzie już jest, w tym przy­pad­ku. Na ofic­jal­nej strony klubu, a dokład­niej mówiąc, w jej stopce wid­nieje już logo naszego part­nera logisty­cznego, a ponieważ nie mieliśmy do tej pory żad­nego w tej dziedzinie, moż­na zakładać, że to właśnie fir­ma, która ma zostać jutro zaprezen­towana. Na tym logo wid­nieje nazwa wcześniej wspom­ni­anej firmy:

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress