Historia największego bólu głowy trenera Bakero

Wiele prob­lemów z for­ma­cji obron­ną ma w tym sezonie Jose Mari Bakero. W zasadzie tylko dwaj obroń­cy: Luis Hen­riquez i Marcin Kamińs­ki nie borykali się z żad­nym urazem. Jed­nak mimo tego druży­na straciła w tym sezonie zaled­wie osiem bramek.

Przed sezonem wiadome było, że do dys­pozy­cji tren­era nie będzie prze­chodzą­cy reha­bil­i­tację Marcin Kikut, który jeszcze w poprzed­nich roz­gry­wkach doz­nał poważnej kon­tuzji. W kadrze Lecha było sześ­ciu obrońców i już wtedy wiele osób przestrze­gało przed urazami.

Dłu­go czekać nie trze­ba było, bo już po drugim spotka­niu na dłużej wypadł Manuel Arbole­da i potrzeb­ne były pier­wsze zmi­any w obronie. Na jego miejsce wszedł Ivan Djur­d­je­vić, ale nie było mowy o sta­bi­liza­cji tej for­ma­cji, bowiem później kon­tuzji doz­nał Grze­gorz Wojtkowiak, który nie mógł zagrać z Ruchem Chorzów.

Gdy kap­i­tan Lecha wró­cił do zespołu na spotkanie z Górnikiem Zabrze w trak­cie pier­wszej połowy kon­tuzji nabaw­ił się Hubert Wołąkiewicz, którego zmienił zatrud­niony w między cza­sie Mar­ciano Bru­ma. Okaza­ło się, że ten trans­fer ura­tował na tym etapie roz­gry­wek, poniekąd sytu­ację Lecha.

Po prz­er­wie na reprezen­tację kon­tuzji w spotka­niu z Wisłą doz­nał Ivan Djur­d­je­vić, dla którego był to ostat­nio do tej pory mecz w tym sezonie. Efek­ty uboczne spotka­nia z mis­trzem kra­ju, a także braku odpowied­nich przy­go­towań do roz­gry­wek spotkały także mającego prze­ciąże­nia mięśniowe Mar­ciano Brumę.

Kiedy wydawało się, że sytu­ac­ja zaczęła się sta­bi­li­zować, a do tren­ingów powró­cili Ivan Djur­d­je­vić, w dobrej formie z powrotem był Mar­ciano Bru­ma, a na ław­ce rez­er­wowych usi­adł aż dwóch obrońców, to prob­le­my spotkały Huber­ta Wołąkiewicza, który ma prob­le­my ze stawem skokowym.

USTAWIENIA DEFENSYWY W TYM SEZONIE:

ŁKS Łódź: Wojtkowiak, Wołąkiewicz, Arbole­da, Henriquez

Zagłę­bie Lubin: Wojtkowiak, Wołąkiewicz, Arbole­da, Henriquez

GKS Bełchatów: Wojtkowiak, Wołąkiewicz, Djur­d­je­vić, Henriquez

Ruch Chorzów: Injac, Wołąkiewicz, Djur­d­je­vić, Henriquez

Górnik Zabrze: Wojtkowiak, Wołąkiewicz (Bru­ma), Djur­d­je­vić, Henriquez

Wisła Kraków: Bru­ma – Wołąkiewicz, Djur­d­je­vić (Kamińs­ki), Wojtkowiak

Jagiel­lonia Białys­tok: Bru­ma (Kamińs­ki), Wołąkiewicza, Wojtkowiak, Henriquez

Śląsk Wrocław: Wojtkowiak, Wołąkiewicz, Kamińs­ki, Henriquez

Cra­covia: Wojtkowiak, Wołąkiewicz, Kamińs­ki, Henriquez

Korona Kielce: Bru­ma, Wołąkiewicz (Kamińs­ki), Wojtkowiak, Henriquez

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress