Informacje dotyczące meczu z Górnikiem Zabrze

Sto­warzysze­nie kibiców przekazu­je ważne infor­ma­c­je doty­czące jutrze­jszego dopin­gu pod sta­dionem przy Bułgarskiej.

 

Wiara Lecha zgłosiła do Urzę­du Mias­ta Poz­na­nia — Wydzi­ału Spraw Oby­wa­tel­s­kich oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Poz­na­niu spon­tan­iczne zgro­madze­nie, mające na celu wspieranie dzi­ałań klubu KKS Lech Poz­nań – kibi­cow­anie pier­wszej drużynie tego klubu, pod­czas meczu ligowego Lech — Górnik — zgod­nie z przepisa­mi doty­czą­cy­mi zgro­madzeń. Zgro­madze­nie rozpoczy­na się o godzinie 17.30 pod sta­dionem miejskim przy uli­cy Bułgarskiej.

Bard­zo prosimy kibiców Lecha Poz­nań, którzy pojaw­ią się na sobot­niej man­i­fes­tacji odpowied­nie zachowanie; prze­by­wanie w stanie trzeź­woś­ci, nie spoży­wanie alko­holu, godne zachowanie, nie wnosze­nie broni oraz mate­ri­ałów niebez­piecznych w myśl ustawy o bezpieczeństwie.

Infor­mu­je­my, że zachowanie osób, które nie pod­porząd­kowu­ją się zarządzeniom orga­ni­za­to­ra lub łamią obow­iązu­jące przepisy będzie skutkowało rozwiązaniem zgromadzenia.

JAKIEKOLWIEK ZAKŁÓCENIE PORZĄDKU — PRZED, W CZASIE, LUB PO ZAKOŃCZENIU MANIFESTACJI BĘDZIE ODNOTOWYWANE. WSZYSTKIE TE ELEMENTY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY PODEJMOWANIU PRZEZ WOJEWODĘ KOLEJNYCH DECYZJI DOTYCZĄCYCH STADIONU. NAWET POJEDYNCZY INCYDENTJEDNA SZTUKA PIROTECHNIKI, MOŻE SPOWODOWAĆ ZAMKNIĘCIE STADIONU DO KOŃCA SEZONU, ORAZ PRZYKRE KONSEKWENCJE DLA KLUBU I KIBICÓW.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress