02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.3godz.24min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ja także tej “Barcelony” nie widzę

Jose Mari Bakero przes­ta­je panować nad sytu­acją w Poz­na­niu. Druży­na, a także styl gry, zaczy­na wymykać się hisz­pańskiemu szkole­niow­cowi spod kon­troli. I w zasadzie trud­no, mimo dwóch zwycięstw w ostat­nich spotka­ni­ach, powiedzieć coś dobrego na tem­at tego trenera.

 

Takie mecze, jak ten w Warsza­w­ie, czy ostat­ni ligowy z Widzewem Łódź, Lech powinien wygry­wać z „zamknię­ty­mi oczy­ma”. A oba spotka­nia doprowadz­iły do wielu ner­wowych sytu­acji i tylko szczęś­cie ura­towało „Kole­jorza” przed zachowaniem trzech punk­tów czy awansem do pół­fi­nału Pucharu Polski.

O drużynie, która wygry­wa powin­no mówić się w samych super­latywach, jed­nak w przy­pad­ku tej, którą stworzył Jose Mari Bakero trud­no o kom­ple­men­ty. Hisz­pan ma do dys­pozy­cji najlep­szych piłkarzy w Ekstrak­lasie. Żaden z pozostałych szkole­niow­ców pracu­ją­cych w naszej rodz­imej lidze nie ma w swo­jej kadrze takich asów, jak Semir Stil­ić czy Artjoms Rudnevs.

Obaj, to piłkarze nietuzinkowi, którzy jed­nym zagraniem potrafią przesądz­ić o wyniku meczu. A mimo to, Jose Mari Bakero w meczu Pucharu Pol­s­ki posadz­ił Boś­ni­a­ka na ław­ce, a we wcześniejszym, nie znalazł się on nawet w mec­zowej osiemnastce.

Jose Mari Bakero niejed­nokrot­nie pokazał, że druży­na, którą prowadzi już przez pon­ad cztery miesiące, nadal ma przed nim wiele tajem­nic. Moż­na odnieść wraże­nie, że Hisz­pan nie rozu­mie gry Lecha i to, co przez dłu­gi czas wypra­cow­ali, najpierw Fran­ciszek Smu­da, a potem Jacek Zielińs­ki, ten zaprzepaścił.

Tren­er bard­zo częs­to tasu­je skła­dem i nierzad­ko swoi­mi radykalny­mi zmi­ana­mi per­son­al­ny­mi szkodzi zespołowi. To, co uczynił w pier­wszej połowie spotka­nia w Bradze, tylko uwy­puk­liło ten prob­lem, którego tak naprawdę Jose Mari Bakero nie widzi.

I choć w Polsce pracu­je od pon­ad roku, trud­no wymienić z nim kil­ka zdań bez obec­noś­ci tłu­macza. Utrud­niona jest więc jakakol­wiek inter­akc­ja pomiędzy trenerem, a drużyną oraz jego współpracownikami.

Moim zdaniem Jose Mari Bakero nie osiąg­nie z Lechem sukce­su i im szy­b­ciej ode­jdzie on z „Kole­jorza”, tym lep­iej dla niego samego, a także drużyny. Hisz­pan do Poz­na­nia przy­chodz­ił, zapowiada­jąc naślad­owanie try­bu przy­go­towań i tren­ingów Barcelony. W tym miejs­cu przyz­na­ję rację Czesła­wowi Mich­niewic­zowi, bo i ja „tej Barcelony nie widzę”.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.