Jak żyć, panie trenerze?

Jak żyć, panie trenerze?

W środę po kon­fer­encji pra­sowej, na której przed­staw­iono nowego tren­era wziął on udzi­ał w roz­mowie z kibi­ca­mi, która odbyła się za pośred­nictwem por­talu społecznoś­ciowego Twit­ter. Ze strony kiboli Lecha padło wiele pytań o pref­er­enc­je tak­ty­czne oraz funkcjonowanie klubu, ale nie zabrakło tych z kat­e­gorii „pół żartem, pół serio”. Poniżej prezen­tu­je­my te, które naszym zdaniem odpowiada­ją na kluc­zowe pyta­nia o egzys­tencję, czyli po pros­tu „jak żyć?”.

- Czy kiedykol­wiek wsadz­ił pan swo­ją głowę do torta?
Sko­rża: Nie

- Jadł pan rogala Świętomarcińskiego?
Sko­rża: Oczywiście

- Mam nadzieję, że pamię­tasz, że mi wisisz trzy dysz­ki za browar? (Dami­an z Radomia)
Sko­rża: Ure­g­u­lu­ję po pier­wszej wypłacie.

Czy chci­ał­by pan poz­nać Rafalale? Jeżeli tak, to jako mężczyznę, czy kobietę?
Sko­rża: A kto to taki?

Narko­ty­ki twarde, narko­ty­ki miękkie, czy al dente?
Odpowiedź tren­era nie padła. Przy­puszcza się nad­mierne obciąże­nie serwera. 

Na sta­dion będzie dojeżdżał Pan samo­cho­dem, row­erem, czy bimbą?
Sko­rża: To zależy, gdzie będę mieszkał, a tego jeszcze nie wiem

Co tam?
Sko­rża: Spoko.

Wie pan, jak po poz­nańsku jest tramwaj?
Sko­rża: Bimba!

Jaki obstaw­ia Pan wynik w meczu Polska-Gibraltar
Sko­rża: 6:0.

Kogo z Lecha do UstawLigę?
Sko­rża: Wielu.

Czy lubi pan pyry z gzikiem i sznekę z glancem?
Sko­rża: Lubię, a sznekę zawsze noszę w tytce 🙂

Dres, czy gar­ni­ak pod­czas meczów?
Sko­rża: Garniak.

Czy planu­je Pan jakąś inte­grację z zespołem 🙂 Piwko?
Sko­rża: Inte­grac­ja z zespołem jest bard­zo ważną częś­cią mojej pra­cy i będę chci­ał częs­to stosować te zabieg, piwko ter­az niekoniecznie.

PS4 czy XboxOne?
Sko­rża: PS4.

Czy ktoś z klubu może mówić do Pana na Ty?
Sko­rża: Pan Geniu.

Jak zdrowie?
Sko­rża: Jestem świeżo po przeglądzie.

A jeśli zostanie Pan nomi­nowany do Ice Buck­et Chal­lenge to może­my liczyć na nagranie i wspar­cie fun­dacji wal­czącej z ALS? 🙂
Sko­rża: Tak, bard­zo lubię zim­ną wodę.

Kij czy marchewka (i dlaczego)?
Sko­rża: Zależy w jakiej sytu­acji, jed­no i drugie cza­sem jest potrzebne 🙂

Dlaczego szam­pon ma różne kolory, a zawsze pieni się na biało?
Sko­rża: Ja mam taki, który pieni się na niebiesko 🙂

Gdzie jest Nemo?
Sko­rża: Jest z rodziną 🙂

Czy ma Pan jak­iś dobry przepis na jabłecznik?
Sko­rża: Ja nie, ale mogę wyciągnąć od mojej żony, ona piecze naprawdę dobre ciasta.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress