Joanna Dzios odchodzi z Lecha Poznań

dziosJoan­na Dzios nie jest już rzeczniczką pra­sową Lecha Poz­nań. Dzisi­aj zakończyła się Jej współpra­ca z klubem. Obow­iąz­ki Dzios prze­jmie Bar­tosz Skwier­cz, odpowiedzial­ny w klu­bie za komu­nikację i mar­ket­ing.

Doty­chcza­sowa rzecznicz­ka z Lechem Poz­nań związana była od lip­ca 2006 roku. W tym cza­sie współpra­cow­ała z kilko­ma tren­era­mi — Fran­ciszkiem Smudą, Jack­iem Zielińskim, Jose Mari Bakero, a ostat­nio z Mar­iuszem Rumakiem.

Wcześniej funkcję rzeczni­ka pra­sowego przez miesiąc pełniła Han­na Wiec­zorek. Była to pier­wsza oso­ba odpowiedzial­na w klu­bie za współpracę z medi­a­mi.

Pani Asi dzięku­je­my za współpracę i życzymy powodzenia!

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress