07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.7godz.45min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kamiński: To nie było udane losowanie

- Trafil­iśmy na zespół, o którym nic nie wiemy i raczej nie będziemy wiedzieć. Czeka nas dale­ka podróż i pod tym wzglę­dem trafil­iśmy naj­gorzej jak mogliśmy — mówi w roz­mowie z LechNews.pl Marcin Kamińs­ki, obroń­ca „Kole­jorza”.

LechNews.pl: Nie miałeś wiele cza­su na odpoczynek po zakończe­niu sezonu.

Marcin Kamińs­ki: - Na pewno, ale przyzwycza­iłem się do tego. W ostat­nich kilku lat­ach po zakończe­niu sezonu wyjeżdżałem na zgrupowa­nia reprezen­tacji młodzieżowych i miałem tydzień-dwa na odpoczynek przed rozpoczę­ciem przy­go­towań do nowego sezonu.

We wtorek pojaw­iłeś się na pier­wszych zaję­ci­ach we Wronkach. Jak się czułeś na boisku?

- Rano we wtorek mieliśmy trenin­gi z piłką, miałem przeprowadzane testy. Po połud­niu zagrałem w sparingu i to była dla mnie pier­wsza gier­ka po krótkim odpoczynku. Na boisku czułem się dobrze, choć byłem zmęc­zony tym krótkim wys­tępem. To jed­nak nor­malne. Trze­ba już powoli myśleć o 5 lipca.

Do połowy czer­w­ca “trzy­mała Cię” for­ma z ubiegłego sezonu. W nowym mogą przy­darzyć się chwile słaboś­ci. Nie obaw­iasz się, że w trak­cie sezonu będziesz miał prob­le­my z utrzy­maniem formy? 

- Do połowy czer­w­ca trenowałem z reprezen­tacją i byłem w grze. W dwa tygod­nie nie zapom­ni­ałem jak się gra w piłkę. Myślę, że będą dobrze przy­go­towany do nowego sezonu, a spad­ki formy mi się nie przydarzą.

Jak zareagowałeś na wiado­mość o wylosowa­niu Żety­su Tałdykorgan?

- Nie było to udane losowanie. Trafil­iśmy na zespół, o którym nic nie wiemy i raczej nie będziemy wiedzieć. Czeka nas dale­ka podróż i pod tym wzglę­dem trafil­iśmy naj­gorzej jak mogliśmy. Na pewno będzie to cięż­ki mecz, bo wszyscy mogą myśleć, że to będzie łatwe spotkanie. Z taki­mi zespoła­mi gra się najgorzej.

Gra na wschodzie Europy, w zasadzie już w Azji, pol­skim zespołom w ostat­nich kilku sezonach spraw­ia coraz więk­sze problemy.

- Na pewno nie gra się tam łat­wo. Inna tem­per­atu­ra, inne warun­ki atmos­fer­yczne, gęst­sze powi­etrze. W tych zespołach gra­ją też coraz lep­si zawod­ni­cy. Musimy sobie z tym poradzić.

Minusów gry z Żety­su jest sporo, a zas­tanaw­iałeś się nad jakim­iś plusami?

- To, że gramy w europe­js­kich pucharach trze­ba trak­tować w kat­e­gorii plusów. Mamy sil­ny zespół, z każdym dniem nasze zgranie będzie wyglą­dało coraz lep­iej. Więcej będzie moż­na powiedzieć po pier­wszym meczu.

Ist­nieje możli­wość, że po awan­sie w pier­wszej rundzie, w drugiej Lech będzie musi­ał pole­cieć do Azerbejdżanu.

- Wtedy będziemy wiedzieli jak grać. Kil­ka dni spęd­zonych w tam­tych warunk­ach pomoże nam w akli­matyza­cji i będzie nam łatwiej.

W ostat­nich kilku sezonach Lech dwa razy trafił na drużyny z Azer­be­jdżanu. Po ich wye­lim­i­nowa­niu w końcu trafił do fazy grupowej europe­js­kich pucharów. To na pewno jak­iś promyk nadziei przed tymi długi­mi eliminacjami.

- To praw­da. Wtedy nam się udało, ale ter­az pod­chodz­imy do tego chłod­no. Nie moż­na zakładać, że jak w przeszłoś­ci dwa razy wygral­iśmy w Azer­be­jdżanie, to ter­az będzie podob­nie. Do tych meczów musimy pode­jść w pełni skoncentrowani.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.