Kamiński: To nie było udane losowanie

- Trafil­iśmy na zespół, o którym nic nie wiemy i raczej nie będziemy wiedzieć. Czeka nas dale­ka podróż i pod tym wzglę­dem trafil­iśmy naj­gorzej jak mogliśmy — mówi w roz­mowie z LechNews.pl Marcin Kamińs­ki, obroń­ca „Kole­jorza”.

LechNews.pl: Nie miałeś wiele cza­su na odpoczynek po zakończe­niu sezonu.

Marcin Kamińs­ki: - Na pewno, ale przyzwycza­iłem się do tego. W ostat­nich kilku lat­ach po zakończe­niu sezonu wyjeżdżałem na zgrupowa­nia reprezen­tacji młodzieżowych i miałem tydzień-dwa na odpoczynek przed rozpoczę­ciem przy­go­towań do nowego sezonu.

We wtorek pojaw­iłeś się na pier­wszych zaję­ci­ach we Wronkach. Jak się czułeś na boisku?

- Rano we wtorek mieliśmy trenin­gi z piłką, miałem przeprowadzane testy. Po połud­niu zagrałem w sparingu i to była dla mnie pier­wsza gier­ka po krótkim odpoczynku. Na boisku czułem się dobrze, choć byłem zmęc­zony tym krótkim wys­tępem. To jed­nak nor­malne. Trze­ba już powoli myśleć o 5 lipca.

Do połowy czer­w­ca “trzy­mała Cię” for­ma z ubiegłego sezonu. W nowym mogą przy­darzyć się chwile słaboś­ci. Nie obaw­iasz się, że w trak­cie sezonu będziesz miał prob­le­my z utrzy­maniem formy? 

- Do połowy czer­w­ca trenowałem z reprezen­tacją i byłem w grze. W dwa tygod­nie nie zapom­ni­ałem jak się gra w piłkę. Myślę, że będą dobrze przy­go­towany do nowego sezonu, a spad­ki formy mi się nie przydarzą.

Jak zareagowałeś na wiado­mość o wylosowa­niu Żety­su Tałdykorgan?

- Nie było to udane losowanie. Trafil­iśmy na zespół, o którym nic nie wiemy i raczej nie będziemy wiedzieć. Czeka nas dale­ka podróż i pod tym wzglę­dem trafil­iśmy naj­gorzej jak mogliśmy. Na pewno będzie to cięż­ki mecz, bo wszyscy mogą myśleć, że to będzie łatwe spotkanie. Z taki­mi zespoła­mi gra się najgorzej.

Gra na wschodzie Europy, w zasadzie już w Azji, pol­skim zespołom w ostat­nich kilku sezonach spraw­ia coraz więk­sze problemy.

- Na pewno nie gra się tam łat­wo. Inna tem­per­atu­ra, inne warun­ki atmos­fer­yczne, gęst­sze powi­etrze. W tych zespołach gra­ją też coraz lep­si zawod­ni­cy. Musimy sobie z tym poradzić.

Minusów gry z Żety­su jest sporo, a zas­tanaw­iałeś się nad jakim­iś plusami?

- To, że gramy w europe­js­kich pucharach trze­ba trak­tować w kat­e­gorii plusów. Mamy sil­ny zespół, z każdym dniem nasze zgranie będzie wyglą­dało coraz lep­iej. Więcej będzie moż­na powiedzieć po pier­wszym meczu.

Ist­nieje możli­wość, że po awan­sie w pier­wszej rundzie, w drugiej Lech będzie musi­ał pole­cieć do Azerbejdżanu.

- Wtedy będziemy wiedzieli jak grać. Kil­ka dni spęd­zonych w tam­tych warunk­ach pomoże nam w akli­matyza­cji i będzie nam łatwiej.

W ostat­nich kilku sezonach Lech dwa razy trafił na drużyny z Azer­be­jdżanu. Po ich wye­lim­i­nowa­niu w końcu trafił do fazy grupowej europe­js­kich pucharów. To na pewno jak­iś promyk nadziei przed tymi długi­mi eliminacjami.

- To praw­da. Wtedy nam się udało, ale ter­az pod­chodz­imy do tego chłod­no. Nie moż­na zakładać, że jak w przeszłoś­ci dwa razy wygral­iśmy w Azer­be­jdżanie, to ter­az będzie podob­nie. Do tych meczów musimy pode­jść w pełni skoncentrowani.

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress