27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
61dn.10godz.6min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kapitan Sekcji SSL: W zespole zaszły radykalne zmiany

- Każdy za mło­du bie­gał za piłką i tak już nam zostało. Tutaj może­my speł­ni­ać swo­je pas­je i przy tym dobrze się baw­ić, a zarazem miło spędzać wol­ny czas - mówi w roz­mowie z LechNews.pl, Marcin Sza­ła, kap­i­tan mis­trza TIFOSI Ligi Kiboli, Sekcji SSL.

LechNews.pl: Jesi­en­na meta­mor­foza w ostate­cznoś­ci poz­woliła Wam wal­czyć o tytuł mis­trza TIFOSI Ligi Kiboli, a wal­ka trwała do ostat­niej kole­j­ki. Jak ode­bral­iś­cie ten sukces?

Marcin Sza­ła: - Zwycięst­wo w Lidze Kiboli było dla nas wielkim zaskocze­niem. Wiedzieliśmy, ze może­my zająć wysok­ie miejsce w lidze, ale nikt się nie spodziewał, że zdobędziemy mis­tr­zost­wo. Cała druży­na zapra­cow­ała na ten sukces i chci­ałbym jeszcze raz wszys­tkim podz­iękować za zaan­gażowanie i walkę do samego końca.

Które spotkanie Waszym zdaniem miało najwięk­sze znacze­nie dla zwycięst­wa? Bezpośred­nia rywal­iza­c­ja z pre­tenden­ta­mi do tytułu?

Po pier­wszym meczu z Lechitą, który wygral­iśmy uwierzyliśmy we własne siły. Dało nam to ogrom­nego “kopa” i wiarę we własne możli­woś­ci. Do każdego rywala pod­chodzil­iśmy z sza­cunkiem i ambit­nie wal­czyliśmy do koń­ca o zwycięst­wo i aby zdobyć jak najwięk­szą liczbę bramek — udało się zdobyć aż 110 bramek.

Drugie miejsce w Super­pucharze jest również potwierdze­niem wysok­iej formy zespołu?

Nasza for­ma była od początku do koń­ca na wyrów­nanym poziomie. Plan był taki, aby wygrać Super­puchar, ale nieste­ty się nie udało. Uważam, że drugie miejsce jest dla naszej drużyny dużym wyróżnie­niem, gdyż mieliśmy okazję zagrać z dwiema bard­zo dobry­mi druży­na­mi. Z naszej strony — grat­u­lu­je­my EW zdoby­cia Superpucharu.

Bard­zo dobra dys­pozy­c­ja pod­czas trze­ciej edy­cji Kibol­skiej Ligi Kole­jorza, to kon­sek­wenc­ja pewnych zmi­an pod koniec wiosen­nych roz­gry­wek? W nich zawodzil­iś­cie, a w ostat­nich meczach zaczęliś­cie grać coraz lep­iej, co przyniosło chy­ba efekt pod­czas sezonu jesi­en­nego. Doszło do radykalnych zmi­an? Jak to wyglą­dało z per­spek­ty­wy drużyny?

W drużynie zaszły bard­zo radykalne zmi­any. Przede wszys­tkim pozyskaliśmy dobrego bramkarza i trzech nowych graczy oraz zmie­nil­iśmy tak­tykę gry. Wiosenne roz­gry­w­ki pomogły nam bardziej zgrać się na boisku jako druży­na. Zaczęliśmy lep­iej się rozu­mieć i dzię­ki temu zaczęliśmy odnosić sukcesy, co nas bardziej moty­wowało do jeszcze lep­szej gry.

Czym dla Was jest możli­wość udzi­ału w roz­gry­wkach z inny­mi kibi­ca­mi? To pró­ba spotka­nia się z fut­bolem z per­spek­ty­wy boiska, czy raczej sposób na dobre spędze­nie wol­nego czasu?

Każdy za mło­du bie­gał za piłką i tak już nam zostało. Tutaj może­my speł­ni­ać swo­je pas­je i przy tym dobrze się baw­ić, a zarazem miło spędzać wol­ny czas. Tym bardziej nas to cieszy, że uda­je się wygry­wać i osią­gać sukcesy.

Wiele znaczy­cie także kibi­cowsko w Lidze Kiboli. Zor­ga­ni­zowal­iś­cie już dwie oprawy, planu­je­cie już kolejne?

Przede wszys­tkim chci­ałbym podz­iękować wszys­tkim kibi­com z sekcji SSL, za zor­ga­ni­zowanie opraw oraz za wiarę w naszą drużynę. Taki dop­ing strasznie moty­wu­je i mobi­lizu­je do jak najlep­szego wyniku w meczu. Mam nadzieję, że koledzy z sekcji nie zaw­iodą nas w przyszłym sezonie i również pojaw­ią się na naszych meczach z kole­jną niespodzianką… Szczególne podz­iękowa­nia kieru­ję do Has­ka. Dzię­ki kolego — Ty wiesz za co.

roz­maw­iał Mateusz Szymandera

 

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.