06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.20godz.38min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kapitan WL: W lutym rozpoczynamy przygotowania do PP

- Dla wielu fanatyków sfrus­trowanych dzi­ała­ni­a­mi rzą­du była to jedy­na możli­wość do świet­nej zabawy, a dla nas możli­wość spełnienia marzeń z dziecińst­wa… Zagrać przy blisko tysięcznej pub­lice, pełnym dopin­gu i pirotech­nice – dla takich chwil warto żyć — mówi w roz­mowie z LechNews.pl Artur Adams­ki, kap­i­tan zespołu KKS Wiary Lecha.

LechNews.pl: Niedawno zakończyła się edy­c­ja jesi­en­na Ligi Kiboli. Jesteś­cie zad­owoleni z koń­cowych wyników?

Artur Adams­ki: — Wiosen­na edy­c­ja zakońc­zona potrójną koronacją naro­biła nam apety­tu na powtórze­nie osiąg­niętego triple­tu.  Wiedzieliśmy jed­nak, że powtórzyć taki wyczyn będzie bard­zo ciężko, dlat­ego postaw­iliśmy sobie za główny cel obronę tytułu mis­tr­zowskiego WL Ligi. Dobry fin­isz roz­gry­wek poz­wolił nam zasiąść na najwyższym podi­um, jed­nak do pełni szczęś­cia i zad­owole­nia zabrakło obrony Forza Pucharu Ligi i Super­pucharu Lechita.net.

Drugie z rzę­du mis­tr­zost­wo, to pod­kreśle­nie dom­i­nacji i przewa­gi nad pozostały­mi zespołami?

Z rundy na rundę poziom sportowy i oczy­wiś­cie kibi­cows­ki pnie się w górę, dlat­ego myślę, że min­iony sezon był zde­cy­dowanie trud­niejszy od wiosen­nej edy­cji. Bronil­iśmy wywal­czonych tytułów i z doświad­czenia wiemy jak ciężko powtórzyć osiąg­nię­ty sukces. Drużyny prezen­tu­ją coraz wyższy poziom, dlat­ego o zde­cy­dowanej prze­wadze i dom­i­nacji nie było mowy.

Da się porów­nać grę na dużym boisku z roz­gry­wka­mi na orliku? 

Gra na pełnowymi­arowym boisku, a roz­gry­w­ki na tzw. orlikach to całkowicie dwa różne bieguny. Gra na orliku, opiera się na grupie 6 zawod­ników, którzy porusza­ją się na małej przestrzeni, gra­jąc szy­bką kom­bi­na­cyjną piłkę, nato­mi­ast na pełnowymi­arowym boisku zde­cy­dowaną rolę odgry­wa przy­go­towanie fizy­czne, sil­na moto­ry­ka i kolek­tyw 11 zawod­ników, potrafią­cych wytrzy­mać grę w szy­bkim tem­pie przez 90 minut.

W roz­gry­wkach Ligi Kiboli wys­taw­ia­cie dwa zespoły. Sil­niejszy i słab­szy, czy stara­cie się ich poziom wyrów­nać? Na jakiej zasadzie dokonu­je­cie tego wyboru? 

Wyboru kadr dokonu­je­my na pod­staw­ie umiejęt­noś­ci piłkars­kich. Roz­gry­w­ki w WL Lidze są teo­re­ty­cznie trud­niejsze od Ligi Kiboli, więc do kadry trafi­a­ją najlep­si zawod­ni­cy, jakich mamy. Dru­gi zespół radzi sobie jed­nak dobrze w roz­gry­wkach Ligi Kiboli i spraw­ia wiele prob­lemów fawory­tom, o czym świad­czą wygrane z Lechitą.net i Sekcją Wino­grady. Razem tworzymy zgrany kolek­tyw, co pokaza­ły mecze sparingowe i wys­tępy w Pucharze Polski.

W tym roku wys­tąpil­iś­cie w Pucharze Pol­s­ki, chy­ba nie spodziewal­iś­cie się takiego zain­tere­sowa­nia mecza­mi Wiary Lecha? 

Gdy na początku roku rodz­ił się w naszych głowach pomysł wys­tąpi­enia w Pucharze Pol­s­ki nikt z Nas nie spodziewał się, że świat kibi­cows­ki zostanie tak bard­zo zaszu­flad­kowany i obró­cony o 180 stop­ni. Zakazy, repres­je, cen­zu­ra był punk­tem zapal­nym takiego zain­tere­sowa­nia mecza­mi Wiary Lecha. Dla wielu fanatyków sfrus­trowanych dzi­ała­ni­a­mi rzą­du była to jedy­na możli­wość do świet­nej zabawy, a dla nas możli­wość spełnienia marzeń z dziecińst­wa… Zagrać przy blisko tysięcznej pub­lice, pełnym dopin­gu i pirotech­nice – dla takich chwil warto żyć 🙂

A przyszła edy­c­ja Pucharu Polski?

Decyz­ja o ponownym wys­tar­towa­niu w Pucharze Pol­s­ki zapadła po ostat­nim wys­tępie w Kaźmierzu. Już w lutym planu­je­my rozpocząć przy­go­towa­nia, aby osiągnąć jak najlep­szy sukces w nowej edy­cji Pucharu Polski.

roz­maw­iał Mateusz Szymandera

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.