Karol Klimczak nowym prezesem Lecha

Karol Klim­czak został nowym preze­sem Lecha Poz­nań. Doty­chczas pełnią­cy tę funkc­je Andrzej Kadz­ińs­ki został członkiem rady nad­zor­czej klubu. Do zarzą­du „Kole­jorza” dołączył Piotr Rutkows­ki, który będzie odpowiedzial­ny za pion sportowy. Z kolei preze­sem spół­ki Marcelin Man­age­ment został Bog­dan Glein­ert.

- Zamy­ka się pewien okres w Lechu, który wspól­nie z Andrze­jem Kadz­ińskim zaczy­nal­iśmy w 2006 roku. Latem powiedzieliśmy sobie, że jeśli dojdzie do sytu­acji, że kon­sor­cjum pod­pisze umowę oper­a­torską dokon­amy pewnych zmi­an w struk­turze spół­ki – tłu­maczy decyzję Jacek Rutkows­ki.

Andrzej Kadz­ińs­ki prze­jdzie do rady nad­zor­czej Lecha. – Będzie się opiekować ważny­mi pro­jek­ta­mi – zaz­nacza właś­ciel Lecha. Nowym preze­sem z kolei z dniem 1 listopa­da zostanie Karol Klim­czak. – Jesteśmy na etapie, w którym finan­sowe są bard­zo ważnym ele­mentem i myślę, że wspól­nie z Arka­diuszem Kasprza­kiem dalej będziemy dobrze prowadz­ić tę fir­mę – dodał.

Nowe obow­iąz­ki będzie miał również Piotr Rutkows­ki. – Będzie odpowiadał za całość spraw związanych ze sportem. Dyrek­tor Andrzej Daw­idz­iuk znakomi­cie odna­j­du­je się w całej otoczce sportowej, znakomi­cie funkcjonu­je w tych kwes­t­i­ach, jed­nak sport to szer­sze poję­cie. Będziemy częś­ciej orga­ni­zować kon­fer­enc­je tren­er­skie. Piotr będzie odpowiedzial­ny w dłużej mierze za kon­tak­ty z zagraniczny­mi kluba­mi, mamy je znakomi­cie, o czym świad­czy zestaw drużyn, jaki przy­jeżdża na Lech Cup – zaz­naczył właś­ci­ciel Lecha.

Nowy będzie także prezes spół­ki Marcelin Man­age­ment. – Wiado­mo, że trud­no Arka­dius­zowi Kasprza­ka było­by połączyć funkcję wicepreze­sa Lecha i preze­sa spół­ki. Wykon­ał znakomi­ta pracę, za którą mu dzięku­ję. Ter­az nowym sze­fem będzie Bog­dan Glein­ert – zakończył Jacek Rutkows­ki.

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 13:00

Apollon Limassol - Lech Poznań

Liga Europejska

24/09/2020 / 16:00

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 13:00

Apollon Limassol - Lech Poznań

Liga Europejska

24/09/2020 / 16:00

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 13:00

Apollon Limassol - Lech Poznań

Liga Europejska

24/09/2020 / 16:00

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 13:00

Apollon Limassol - Lech Poznań

Liga Europejska

24/09/2020 / 16:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Wisła Płock - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 15:30

Górnik Zabrze - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 18:30

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 13:00

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 15:30

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 18:00

Wisła Płock - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 15:30

Górnik Zabrze - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 18:30

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 13:00

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 15:30

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 18:00

Wisła Płock - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 15:30

Górnik Zabrze - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 18:30

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 13:00

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 15:30

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 18:00

Wisła Płock - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 15:30

Górnik Zabrze - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2020 / 18:30

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 13:00

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 15:30

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress