Kasprzak opowiadał na spotkaniu ECA o kibicach

W ostat­nim cza­sie Arka­diusz Kasprzak, wiceprezes Lecha, wziął udzi­ał w spotka­niu Euro­pean Club Asso­ci­a­tion, sto­warzyszenia zrzesza­jącego pon­ad 200 klubów z całej Europy. Ostat­nie odbyło się w stol­i­cy Kat­alonii, na sta­dion­ie FC Barcelony, Camp Nou.

Tem­aty­ka spotka­nia doty­czyła rozmów doty­czą­cych relacji kibiców z kluba­mi piłkarski­mi, a także bez­pieczeńst­wa i zabez­piecza­nia imprez masowych, również w kon­tekś­cie zbliża­ją­cych się Mis­tr­zostw Europy. Przed­staw­iciele klubów dzieli się swoim doświad­cze­niem w tej dziedzinie.

- ECA i UEFA wiedzą, że w Poz­na­niu sytu­ac­ja wyglą­da inaczej, niż w innych częś­ci­ach Pol­s­ki. Tutaj kibice prezen­tu­ją się dobrze, co zresztą pokaza­li już pod­czas przy­gody Lecha w europe­js­kich pucharach. Może­my poszczy­cić się dobrą frek­wencją, oprawa­mi i zaan­gażowaniem kibiców naszego zespołu – zaz­nacza Arka­diusz Kasprzak.

Wiceprezes pod­kreśla również, że wiz­erunek klubu w tej kwestii jest pozy­ty­wny. – Inne klubu intere­sowały przy­go­towa­nia do Mis­tr­zostw Europy. Wspom­ni­ałem po kar­cie kibi­ca, a także o dzi­ała­ni­ach real­i­zowanych w myśl ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych. Zwró­ciłem także uwagę na zbyt restryk­cyjne pra­wo, który być może ogranicza dostęp kibiców na mecze. Nie jest to dobre rozwiązanie w kwestii przy­go­towa­nia dobrej imprezy w czer­w­cu, ale nie tylko – mówi.

Kursy na mecze Lecha

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

02/10/2021 / 17:30

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Stal Mielec - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 15:00

Warta Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 20:00

Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

24/09/2021 / 20:30

Stal Mielec - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 15:00

Warta Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

25/09/2021 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress