Kasprzak wyjaśnia: Z kibicami mało rozmawiamy

Wczo­raj opub­likowano tekst, w którym pojaw­iły się słowa wicepreze­sa Lecha, kry­tyku­jącego kibiców tego klubu. - Nie mogę powiedzieć, że nie roz­maw­iałem na ten tem­at, bo nie była­by to praw­da, ale powiedzi­ałem to w innym kon­tekś­cie - przyz­nał w roz­mowie z por­talem LechNews.pl Arka­diusz Kasprzak.

Jego zdaniem relac­je pomiędzy władza­mi klubu, a kibi­ca­mi nie są złe, choć prezes ma nadzieję na lep­sze wyko­rzys­tanie potenc­jału związanego z ich współpracą. — Nie uważam, że relac­je z kibi­ca­mi są gorsze niż na początku naszego wejś­cia do Lecha, ale nie rozu­miem i powiedzi­ałem to na początku tego wywiadu, dlaczego w dniu rozpoczę­cia sprzedaży kar­netów opub­likowano treść tego lis­tu. Powiedzi­ałem po pros­tu, że tego nie rozu­miem — podkreślał.

- Nie chce powiedzieć słowo za dużo, ale to nie jest dowód rzeczy­wiś­cie najlep­szej współpra­cy pomiędzy sto­warzysze­niem a zarzą­dem Lecha. Nie znaczy to jed­nak, że ta współpra­ca jest zła, że ona się rozle­ci­ała i te pięć lat o tym nie świad­czą i trze­ba budować wszys­tko od początku. Wyda­je mi się, że za mało roz­maw­iamy i powin­niśmy skon­cen­trować uwagę na częst­szych spotka­ni­ach w formie roboczej, aby takie zdarzenia się nie zdarza­ły - dodał.

W przyszłym tygod­niu w klu­bie odbędzie się spotkanie kibiców z władza­mi Lecha, które reprezen­tować będą prezes Karol Klim­czak oraz Piotr Rutkows­ki. W roz­mowie z nami Arka­diusz Kasprzak zapewnił, że również na nim się pojawi. - Przyjdę, bo nie mam nic do ukrycia - mówił.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress