Kibice spotkali się z Wojciechem Łazarkiem

Kibice Lecha spotkali się dzisi­aj z Woj­ciechem Łazarkiem, trenerem Lecha w lat­ach 1980–1984. Było to już trze­cie spotkanie z Leg­en­da­mi Lecha. Trady­cyjnie spotkanie poprowadz­ił Maciej Markiewicz.

Spotkanie, trwa­jące pon­ad pół­torej godziny, poświę­cone było przede wszys­tkim zagad­nieniom doty­czą­cym szkole­nia młodzieży, tren­erów oraz prob­lemów, z jaki­mi bory­ka się pol­s­ki fut­bol.

Nie zabrakło oczy­wiś­cie wspom­nień związanych z Lechem Poz­nań i kilku ciekawych his­torii z cza­sów, gdy Woj­ciech Łazarek był opiekunem pier­wszej drużyny „Kole­jorza”, a także pytań od obec­nych na spotka­niu kibiców.

Wkrótce szer­sza relac­ja ze spotka­nia, a także gale­ria.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress