Kibole pomagają. Koszulki dla Agaty

agataKibole po raz kole­jny mają okazję udowod­nić swo­ją sol­i­darność po sza­lu. Tym razem potrze­bu­ją­ca jest Aga­ta, należą­ca do sekcji SSL, która cho­ru­je na nowotwór. Potrzeb­ne są pieniądze na jej kosz­towne lecze­nie, a każdy z nas może je wspomóc, kupu­jąc okazjon­al­ną koszulkę.

Aga­ta jest na ostat­nim, ale niezwyk­le ważnym etapie leczenia. Jego koszt wynosi 20 tysię­cy miesięcznie. Do tej pory udało się zaspon­sorować dwu­miesięczne lecze­nie, jed­nak już wkrótce potrzeb­na będzie ogrom­na pomoc.

Kibole mogą pomóc swo­jej koleżance po sza­lu, wspier­a­jąc jej lecze­nie wpłata­mi na kon­to, a także odd­a­jąc 1% podatku. Poza tym moż­na również kupić okazjon­alne koszul­ki, w których kibice pobieg­ną w “Mani­ack­iej Dziesiątce”, a także poz­nańskim pół­mara­tonie.

Koszt koszul­ki to min­i­mum 35 zł. Min­i­mum, ponieważ każdy w miarę możli­woś­ci może zadeklarować dowol­ną wyższą kwotę, a cały zysk pójdzie na lecze­nie Agaty.

koszulkadlaagaty

rozmariwkakoszulki
Koszul­ki muszą iść do druku bard­zo szy­bko, a zamówienia należy zgłaszać do poniedzi­ałku do godz. 10 do Nav­i­ja­ca na forum Wiary Lecha. Orga­ni­za­tor prosi o bard­zo szy­bkie zgłaszanie licz­by koszulek, rozmi­aru i deklarowanej kwoty. Oso­by, które nie posi­ada­ją kon­ta na forum, mogą zamówić koszulkę poprzez maila: patryk-wisniewski@o2.pl

Może­cie przekazać Aga­cie 1% z podatku:
KRS: 0000298237
Fun­dac­ja “Gwiaz­da Nadziei”
W rubryce “inne infor­ma­c­je” koniecznie trze­ba wpisać “dla Agaty”.

Moż­na dokony­wać również wpłaty na kon­to fun­dacji:
81 1940 1076 3045 2145 0002 0000, w tytule również należy wpisać “dla Agaty”.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress